K10
KORIŠĆENJE TEHNIKE „GAMIFICATION“ ZA STVARANJE POZITIVNIH OBRAZACA PONAŠANJA, NAVIKA, PROMOCIJU I PODIZANJE SVESTI O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
USING THE TECHNIQUES "GAMIFICATION" THAT PROVIDES POSITIVE BEHAVIOR PATTERNS, HABITS, PROMOTION AND AWARENESS RAISING ABOUT ROAD SAFETY
Jovana Sokolović, Filip Filipović
Sokolović, J., Filipović, F., (2016). KORIŠĆENJE TEHNIKE „GAMIFICATION“ ZA STVARANJE POZITIVNIH OBRAZACA PONAŠANJA, NAVIKA, PROMOCIJU I PODIZANJE SVESTI O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: U ovom biće prikazano kako se tehnikom gejmifikacije (gamification) može uticati na ponašanje određenih kategorija lica i kako taj uticaj pretočiti u stvaranje populacije određenih karakteristika, stavova i očekivanja. Korišćenjem tehnika dizajna igara, odnosno mehanike igara radi rešavanja problema i aktiviranja publike, dolazi do menjenja navika i razvoja novih kojim će se zameniti stare štetne navike. Cilj upotrebe gejmifikacije u bezbednosti saobraćaja je da se kroz elemente igre što interesantnije plasira sadržaj, a da korisnik interaktivno učestvuje u otkrivanju istog.

Ključne reči: društvene mreže, gejmifikacija, bezbednost saobraćaja, socijalni marketing

Abstract: This paper presents how gamification technique can affect the behavior of certain categories of people and how this influence translate into the creation of certain population characteristics, attitudes and expectations. Using techniques of game design or game mechanics to solve problems and activate communities leads to changing existing habits and developing new, which will replace the old harmful habits. Using gamification technique in traffic safety will help represent content through game elements in more interesting way and it will enable users to actively engage in discovery of the same.

Keywords: Gamification, Social media, Road safety, Social Marketing

Rad je izložio/-la: Jovana Sokolović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020