E02
REZULTATI PROJEKTA „BENČMARKING BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA LOKALNOM NIVOU I USPOSTAVLJANJE SISTEMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA“
RESULT OF PROJECT „BENCHMARKING OF ROAD SAFETY AT LOCAL LEVEL AND ESTABLISHMENT OF ROAD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM IN LOCAL COMMUNITIES“
Miroslav Rosić, Milan Božović, Dragoslav Kukić, Milan Ilić, Branko Stamatović, Zoran Alimpić
Rosić, M., Božović, M., Kukić, D., Ilić, M., Stamatović, B., Alimpić, Z., (2016). REZULTATI PROJEKTA „BENČMARKING BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA LOKALNOM NIVOU I USPOSTAVLJANJE SISTEMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA“. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Agencija za bezbednost saobraćaja je u skladu sa svojim obavezama, realizovala projekat „Benčmarking bezbednosti saobraćaja na lokalnom nivou i uspostavljanje sistema bezbednosti saobraćaja u lokalnim samoupravama“ tokom poslednjeg kvartala u 2015. godini. Projekat je realizovan na osnovu metodologije benčmarkinga bezbednosti saobraćaja na lokalnom nivou koja je razvijena u okviru aktivnosti Agencije za bezbednost saobraćaja uz uvažavanje međunarodne i nacionalne prakse u oblasti benčmarkinga u bezbednosti saobraćaja. Projektom je obuhvaćeno 11 lokalnih samouprava u Republici Srbiji, od kojih je 8 gradova srednje veličine (od 70.000 do 130.000 hiljada stanovnika) i 3 opštine (sa oko 30.000 stanovnika). Rezultati o radu lokalnih samouprava u oblasti bezbednosti saobraćaja su prikupljani kroz prisustvo i razgovore na sastancima sa članovima lokalnih Tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja i predstavnicima najznačajnijih subjekata – nosioca aktivnosti u bezbednosti saobraćaja na lokalnom nivou, kao i na osnovu podataka koje prikuplja Agencija za bezbednost saobraćaja. U radu su prikazani konačni rezultati – performanse odabranih lokalnih samouprava u bezbednosti saobraćaja, istaknuta je pozitivna praksa, ali i problemi i poteškoće na koje lokalne samouprave nailaze u pogledu upravljanja bezbednošću saobraćaja.

Ključne reči: benčmarking, lokalne samouprave, rezultati, problemi, najbolja praksa

Abstract: Road Traffic Safety Agency realized, in accordance with its obligations, project named “Benchmarking of road safety at local level and establishment of road safety management system in local communities” during last quarter of 2015. Project was realized with usage of methodology for benchmarking of road safety in local communities, which is defined thought activities of Road Traffic Safety Agency with full respect to foreign and domestic practices in the field of benchmarking of road safety. Project involved 11 local communities in the Republic of Serbia, where 8 of them are middle-sized cities (from 70.000 up to 130.000 inhabitants) and 3 are municipalities (with about 30.000 inhabitants). Results were collected through presence and discussions at meetings with members of local Road safety coordination bodies and representatives of significant subjects - holders of key activities for road safety in local communities and also from data which Road Traffic Safety Agency collects. Final results – performances of selected local communities are presented in this paper, best practice is emphasized, and also problems and difficulties which local communities have in terms of road safety management are recognized.

Keywords: benchmarking, local communities, results, problems, best practice

Rad je izložio/-la: Miroslav Rosić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020