E05
DUBINSKA ANALIZA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA ZA PERIOD 2006-2014.
IN-DEPTH STUDY OF ROAD ACCIDENTS IN PUBLIC UTILITY COMPANY ''BELGRADE WATERWORKS AND SEWERAGE'' (THE COMPANY) DURING THE PERIOD BETWEEN 2006 AND 2014.
Nenad Marković, Zoran Jončić, Dragan Miljković
Marković, N., Jončić, Z., Miljković, D., (2016). DUBINSKA ANALIZA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA ZA PERIOD 2006-2014.. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Osim smrtnog stradanja saobraćajne nezgode za posledicu imaju znatne troškove, za društvo, javna preduzeća i građane. Imajući to u vidu preduzeća u Javnom sektoru bi posebno trebala da preduzimaju aktivnosti u cilju smanjenja broja i posledica saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju njihovi zaposleni. Za strateško delovanje u cilju smanjenja broja saobraćajnih nezgoda neophodno je detaljno analizirati uzroke i okolnosti pod kojima su nastale saobraćajne nezgode u kojima su učestvovali njihovi zaposleni, a u cilju utvrđivanja faktora koji su uticali na nezgodu. Dubinskim analizama saobraćajnih nezgoda je moguće prepoznati i utvrditi faktore koji su imali uticaj na nezgodu, na koji način bi bilo moguće formirati mere za preventivno delovanje u cilju povećanja njihovog bezbednog učešća u saobraćaju. Predmet rada je dubinska analiza stanja bezbednosti saobraćaja u Javno komunalnom preduzeću „Beogradski vodovod i kanalizacija" za period od 2006. do 2014. godine. Baziran je na preventivnim aktivnostima u cilju sprečavanja SN, imajući cilj da njihov broj bude što manji, kao i da posledice SN koje su se dogodile budu što manje. Za strateško delovanje u cilju smanjenja broja saobraćajnih nezgoda neophodno je detaljno analizirati uzroke i okolnosti pod kojima su nastale saobraćajne nezgode u kojima su učestvovali njihovi zaposleni, a u cilju utvrđivanja faktora koji su uticali na nezgodu.

Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, dubinska analiza, prevencija, strateško upravljanje, indikatori, unapređenje

Abstract: In addition to death caused traffic accidents have resulted in significant costs to society, public enterprises and citizens. With this in mind the company in the public sector in particular, should take action to reduce the number and consequences of traffic accidents involving their employees. For strategic action to reduce the number of accidents it is necessary to analyze in detail the causes and circumstances under which they occurred traffic accidents which involved their employees in order to determine the factors that have contributed to the accident. In-depth analysis of road accidents is possible to identify the factors that influenced the accident, how it would be possible to create measures for preventive action in order to increase their safe participation in traffic. The paper-depth analysis of the traffic safety situation in the Public Utility Company "Belgrade Waterworks and Sewerage" for the period from 2006 to 2014. The paper contains a detailed analysis of traffic accidents. It is based on preventive action to prevent the SN, having intended to their number as small as possible, and that the consequences of SN that have occurred are less. For strategic action to reduce the number of accidents it is necessary to analyze in detail the causes and circumstances under which they occurred traffic accidents which involved their employees in to determine the factors that have contributed to the accident.

Keywords: Traffic safety, in depth accident, prevention, strategic management, indicators, advancement

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020