E06
OCENA PRIMENJIVOSTI INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U SISTEMU ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
APPLICABILITY ASSESSMENT OF SAFETY INDICATORS IN THE DEFENSE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF SERBIA
Nikola Luković, Milutin Dumić, Vladan Veljanović
Luković, N., Dumić, M., Veljanović, V., (2016). OCENA PRIMENJIVOSTI INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U SISTEMU ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Sistem odbrane je zatvoren saobraćajni sistem sa veoma specifičnim učešćem u javnom saobraćaju pre svega zbog vrste i karakteristika vozila i tereta, pa su i zahtevi u upravljanju i organizaciji bezbednosti saobraćaja veoma visoki. U sistemu odbrane postoje pravila i procedure internog karaktera koja su u potpunosti usaglašeni sa zakonskom regulativom iz oblasti bezbednosti saobraćaja na nivou Republike Srbije, ali je takođe otvorena mogućnost stalnog unapređenja bezbednosti saobraćaja. Praćenje i analiza postojećeg stanja bezbednosti saobraćaja, kao i preduzimanje preventivnih mera se pre svega vrši korišćenjem tzv. konačnih izlaza, odnosno na osnovu saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica. U skladu sa tendencijom unapređenja bezbednosti saobraćaja na nivou Republike Srbije korišćenjem indikatora bezbednosti saobraćaja, u radu je sagledana mogućnost primene praćenja indikatora bezbednosti saobraćaja u sistemu odbrane. Korišćeni su apsolutni i relativni pokazatelji bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju sa vojnim vozilima, kao i pokazatelji bezbednosti van vojnih vozila, a prikupljanje podataka o indikatorima bezbednosti saobraćaja u sistemu odbrane vršeno je angažovanjem izvršnih organa saobraćajne službe zaduženih za praćenje i kontrolu vojnog saobraćaja u toku 2015. godine.

Ključne reči: indikatori bezbednosti saobraćaja, saobraćajne nezgode, vojni saobraćaj

Abstract: Defence system is a closed traffic system with specific participation in public traffic, firstly because of the types and caracteristics of vehicles and cargo, therefore the requirements in management and organization of traffic safety are very high. There are rules and procedures in deffence system, which are internal in character, and which are fully coordinated with republic legislation in traffic safety. Monitoring and analysis of the existing condition in traffic safety, as well as preventive measures, are primarily performed by using so called final output which is based on traffic accidents and their consequences. The study investigates the possibility of application of monitoring indicators of traffic safety in defense system in accordance with the tendency of improving traffic safety in the Republic of Serbia by using indicators of traffic safety. Absolute and relative indicators of safety of military participants with military vehicles in the traffic are used, as well as safety indicators beyond military vehicles. Collecting data on traffic safety indicators in defense system was performed by engaging executive bodies of the traffic service in charge of monitoring and control of military traffic during 2015.

Keywords: traffic safety indicators, traffic accidents, military traffic

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020