E07
ANALIZA INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U REPUBLICI SRBIJI I SISTEMU ODBRANE NA PRIMERU UPOTREBE SIGURNOSNIH POJASEVA
ANALYSIS OF TRAFFIC SAFETY INDICATORS IN THE REPUBLIC OF SERBIA AND DEFENSE SYSTEM ON THE EXAMPLE OF SAFETY BELTS APPLICATION
Vladan Veljanović, Milutin Dumić, Nikola Luković
Veljanović, V., Dumić, M., Luković, N., (2016). ANALIZA INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U REPUBLICI SRBIJI I SISTEMU ODBRANE NA PRIMERU UPOTREBE SIGURNOSNIH POJASEVA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Transportni procesi u sistemu odbrane predstavljaju segment saobraćajnog sistema Republike Srbije i u određenoj meri utiču na bezbednost saobraćaja u Republici Srbiji. Na svim nivoima sistema odbrane vrši se institucionalno upravljanje i organizacija bezbednosti saobraćaja, a kroz relativne i apsolutne pokazatelje ocenjuje se efikasnost rada upravnih i izvršnih organa saobraćajne službe. U skladu sa unapređenjem upravljanja bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji kroz praćenje indikatora bezbednosti saobraćaja, ukazala se mogućnost da se i u bezbednosti vojnog saobraćaja primene navedene metode. Cilj rada je da se ustanovi stepen korelacije između utvrđenih indikatora bezbednosti saobraćaja na primeru upotrebe sigurnosnih pojaseva u Republici Srbiji i sistemu odbrane. U radu su korišćeni podaci iz online baze podataka Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, a prikupljanje podataka o indikatorima bezbednosti saobraćaja u sistemu odbrane vršeno je angažovanjem izvršnih organa saobraćajne službe zaduženih za praćenje i kontrolu vojnog saobraćaja u toku 2015. godine S obzirom da su navedeni indikatori bezbednosti saobraćaja korelativni sa saobraćajnim nezgodama, odnosno sa posledicama saobraćajnih nezgoda, rezultati ovog rada mogu poslužiti u jedinstvenom kreiranju adekvatno prostorno raspoređenih preventivnih aktivnosti u cilju poboljšanja bezbednosti saobraćaja civilnih i vojnih učesnika u saobraćaju.

Ključne reči: indikatori bezbednosti saobraćaja, upotreba sigurnosnog pojasa, vojni saobraćaj

Abstract: Transport processes in defense system represent a segment of traffic system of the Republic of Serbia and, in some degree, they influence traffic safety in the Republic of Serbia. Institutional management and traffic safety organization are carried out at all levels in defense system. Relative and absolute indicators are used to evaluate the efficiency of administrative and executive bodies within traffic service. There has been a possibility of application of the above mentioned method in military traffic, by monitoring traffic safety indicators, in accordance with the improvement of road safety management in the Republic of Serbia. The aim of this work is to establish the degree of correlation between the established traffic safety indicators on the example of seat belts application in the Republic of Serbia and defense system. The data for this work has been taken from the online database of the Traffic Safety Agency of the Republic of Serbia, and that data was collected by executive bodies of the traffic service in charge of monitoring and control of the traffic safety indicators in defense system during 2015. Having in mind that these traffic safety indicators are in correlation with traffic accidents, that is with the consequences of accidents, the results of this work can be used in the unique design of distributed preventive activities in order to improve traffic safety of civilian and military traffic participants.

Keywords: traffic safety indicators, use of seat belts, military traffic

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020