E08
ANALIZA UGROŽENOSTI UČESNIKA U SAOBRAĆAJU PO OPŠTINAMA I GRADOVIMA U REPUBLICI SRBIJI
ANALYSIS OF ROAD USER VULNERABILITY PER MUNICIPALITIES AND CITIES IN REPUBLIC OF SERBIA
Andrijana Pešić, Bojana Luković, Jelena Milošević, Miroslav Rosić
Pešić, A., Luković, B., Milošević, J., Rosić, M., (2016). ANALIZA UGROŽENOSTI UČESNIKA U SAOBRAĆAJU PO OPŠTINAMA I GRADOVIMA U REPUBLICI SRBIJI. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Praćenje apsolutnih pokazatelja bezbednosti saobraćaja - broja i posledica saobraćajnih nezgoda, predstavlja jedan od najčešće primenjivanih načina za praćenje stanja bezbednosti saobraćaja na određenom području. Podaci o saobraćajnim nezgodama doprinose prepoznavanju veličine problema u bezbednosti saobraćaja na nekom području i omogućavaju poređenje stanja bezbednosti saobraćaja u odnosu na prethodne godine ili druga područja. Analize podataka o saobraćajnim nezgodama su, takođe, najčešće primenjivani alat da se utvrdi koje su kategorije učesnika ugrožene u saobraćaju. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije je na osnovu podataka o saobraćajnim nezgodama, koje su se dogodile u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2014. godine, za područje svake od lokalnih samouprava u Republici Srbiji, sprovela analizu stanja bezbednosti u saobraćaju za najugroženije kategorije učesnika u saobraćaju. U ovom radu su prikazani rezultati sprovedenih analiza za teritoriju Republike Srbije, zastupljenost najugroženijih kategorija učesnika u ukupnom broju nastradalih lica u saobraćajnim nezgodama po opštinama i gradovima u Republici Srbiji i predložene su opšte mere za unapređenje bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: opštine, gradovi, kategorije učesnika u saobraćaju, bezbednost saobraćaja, saobraćajne nezgode

Abstract: Monitoring of absolute road safety indicators – number and consequences of road accidents presents one of the most used ways for monitoring state of road safety for the territory. Data about road safety enable recognition of the magnitude of road safety problems for the territory, but also enable comparing state of road safety regard previous years and other territories. Analysis of road accident data is also very often applied tool for determining vulnerability of different road user. Road Traffic Safety Agency used road accident data which happened in the Republic of Serbia for the period 2010-2014 for each local community to make analyse of road safety for all road users. In this paper it is presented vulnerability of different road users per municipalities and cities in the Republic of Serbia and some general measures are proposed.

Keywords: municipalities, cities, road users, road safety, road accidents

Rad je izložio/-la: Andrijana Pešić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020