F01
ZNAČAJ OGLEDALA U VOZILU I PROCENE UDALJENOSTI ZA BEZBEDNO UČESTVOVANJE U SAOBRAĆAJU
THE SIGNIFICANCE OF REAR-VIEW MIRROR AND ASSESS DISTANCES FOR SAFE PARTICIPATION IN TRAFFIC
Dalibor Pešić, Aleksandar Trifunović, Boris Antić, Svetlana Čičević
Pešić, D., Trifunović, A., Antić, B., Čičević, S., (2016). ZNAČAJ OGLEDALA U VOZILU I PROCENE UDALJENOSTI ZA BEZBEDNO UČESTVOVANJE U SAOBRAĆAJU. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Jedan od vodećih uzroka nastanka saobraćajnih nezgoda jeste pogrešno procenjena saobraćajna situacija. Naime, zadatak vozaču jeste da u saobraćaju mora da proceni različite saobraćajne situacije i da u skladu sa tim, donese odluku o bezbednom kretanju. Jedna od bitnih procena jeste udaljenost nekog objekta od samog vozila. U eksperimentu koji je prikazan u radu, analizirani su faktori koji utiču na procenu udaljenosti. Cilj ovog rada je ispitivanje procene udaljenosti sa/bez ogledala, sa aspekta bezbednosti saobraćaja. Ključni element eksperimenta je ogledalo, pomoću koga su ispitanici imali zadatak da procene udaljenost objekta od mesta na kome sede. Drugi deo eksperimenta se sastojao u tome da ispitanici procene istu udaljenost, ali bez ogledala. Rezultati pokazuju razlike između procene daljine sa i bez ogledala, kao i razlike u percipiranju različitih udaljenosti. Prikazani i u radu analizirani rezultati imaju bitnu ulogu u unapređenju bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: Ogledalo u vozilu, procena udaljenosti, vid, bezbednost saobraćaja

Abstract: One of the leading causes of traffic accidents is wrongly estimated traffic situation. The task of the driver is that traffic must evaluate different traffic situations and accordingly, a decision on the safe movement. One of the important assessment is the distance of an object from the vehicle. In the experiment shown in this paper, we analysed the factors affecting the estimation of distance. The aim of this work was to investigate the assessment distance with/without mirrors, from the aspect of traffic safety. A key element of the experiment is a mirror, by which respondents had the task to evaluate the distance from the place where sitting. The second part of the experiment consisted in the fact that respondents estimates the same distance, but without mirrors. The results show differences between the estimates from a distance and without mirrors, as well as differences in the perception of different distances. The present paper analyses the results and have a significant role in improving road safety.

Keywords: Mirror, Assessment of Distance, Vision, Traffic Safety

Rad je izložio/-la: Aleksandar Trifunović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020