F02
PRIMENA SISTEMA ZA GLOBALNO POZICIONIRANJE U ZATVORENIM SISTEMIMA - STUDIJA PRIMENE U KOMPANIJI NIS A.D. -
THE APPLICATION OF GLOBAL POSITION SYSTEM IN CLOSED SYSTEMS - NIS J.S.C CASE STUDY -
Nenad DŽagić, Miloš Nešić, Milenko Radovanović, Davorin Perišić, Nikola Stefanović, Bojan Stevanović
DŽagić, N., Nešić, M., Radovanović, M., Perišić, D., Stefanović, N., Stevanović, B., (2016). PRIMENA SISTEMA ZA GLOBALNO POZICIONIRANJE U ZATVORENIM SISTEMIMA - studija primene u kompaniji NIS a.d. -. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Transportne kompanije, kao nosioci transportnih aktivnosti u društvu, imaju veliku odgovornost i obavezu da kroz primenu integralnog sistema upravljanja bezbednošću saobraćaja pomognu sveukupnom podizanju svesti u društvu o potrebi povećanja bezbednosti u saobraćaju i prednostima koje to donosi. U ovom radu biće predstavljeni sistemi koji se svakodnevno koriste u okviru NAFTAGAS-Transporta, a koji imaju za cilj da unaprede bezbednost i kvalitet usluge, kao i rezultati primene ovih sistema u periodu od 2013. do danas, kroz detaljnu analizu bezbednosnog aspekta kontrole. Pomenuti rezultati predstavljaju ključne elemente ovog rada, i ukazuju na procenat smanjenja saobraćajnih nezgoda koji je od 2013. godine u tendenciji konstantnog opadanja.

Ključne reči: globalno pozicioniranje, saobraćajne nezgode, inteligentni sistemi, bezbednost saobraća, moderne tehnologije

Abstract: Transportation companies as leaders of transport activities in society, have great responsibility and obligation to improve overall awareness in society about needs to increase traffic safety and the benefits it brings, trough using intelligent traffic safety management systems. In this paper the system that is used in NAFTAGAS-Transport and which aims to improve the safety and quality of services, as well as the results of the application of these systems in the period from 2013 till now will be presented, through a detailed analysis of the safety aspects of control. The aforementioned results are key elements of this work, and indicate the reduction percentage of accidents, which is from 2013 in the tendency of constant decline.Keywords: The keywords should include max 5 words

Keywords: global positioning, transportation company, intelligent systems, traffic safety, modern technology

Rad je izložio/-la: Miloš Nešić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020