F03
PRIMENA ELEKTRONSKIH UREĐAJA NA VOZILU
IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC DEVICES ON VEHICLES
Ilija Neden ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, I., (2016). PRIMENA ELEKTRONSKIH UREĐAJA NA VOZILU. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Cilj ovog rada je pregled primene senzora i elektronskih uređaja na vozilu. Od tradicionalnonalnih senzora do senzora koji služe za logično vrednovanje i koreckciju ljudskih upravljačkih aktivnosti nad vozilom. Putni računar i tahografi kao HMI. Poboljšanje ,,uočljivosti'' vozila korišćenjem V2V komunikacije i korišćenjem senzora za uočavanje prepreka.Primena jednostavnog tehničkog rešenja kod vozila koje nemaju putni računar.Predlog pilot projekta upotrebe senzora za očitavanje udaljenosti kod vozila koja nemaju putni računar za uočavanje prepreka u uslovima otežane vidljivosti.

Ključne reči: putni računar, HMI,Senzori, V2V

Abstract: The aim of this paper is to overview of the implementation sensors and electronic devices in the vehicle. From tradicional sensors towards sensors used for logical evaluation and correction of drivers activities of the vehicle. On-board computer and recording equipment as HMI. Improving visibility of vehicles using V2V communication and use of sensors for detecting obstacles. Implementation of simple technical solutions in vehicles which naven't on board computer. Proposal of pilot project using the sensor for sensing distances for vehicles without trip computer for detecting obstacles in difficult visibility conditions.

Keywords: on board computer, HMI, sensors, V2V

Rad je izložio/-la: Ilija Neden ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020