F04
UPRAVLJANJE PROCESOM NADŽORA U CILJU POVEĆANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
PROCESS MANAGEMENT CONTROL IN ORDER TO INCREASE ROAD SAFETY
Miloš M. Marinović, Marko Janković, Dejan Dimitrijević
Marinović, M., Janković, M., Dimitrijević, D., (2016). UPRAVLJANJE PROCESOM NADŽORA U CILJU POVEĆANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Vožnja putničkih i teretnih vozila spada u nepredvidive i rizične aktivnosti. Nepoštovanje saobraćajnih propisa i nepridržavanje pravila, može da dovede do određenih posledica, kao što je materijalna šteta, a neretko i do telesnih povreda. Postavljanjem video nadžora u vozila, omogućava se kontrola ponašanja vozača, saputnika i ostalih učesnika u saobraćaju, tako da je u slučaju sporne situacije moguće proveriti činjenice i na osnovu video ili audio zapisa, doneti određene zaključke. Zavisno od potrebe, namene i same veličine vozila, može da se koristi jedna ili više kamera, koje mogu da daju kompletan uvid u ponašanje vozila u saobraćaju u realnom vremenu, putem interneta, čime se postiže mogućnost pravovremene akcije u smeru otklanjanja činioca koji mogu da dovedu do neželjenih situacija i posledica. U radu je prikazan upotreba video nadžora na vozilima, kao i prednosti koje ova funkcionalnost donosi u svakodnevnom poslovanju.

Ključne reči: video nadžor, vozila, ponašanje u saobraćaju

Abstract: Driving cars and trucks is one of the unpredictable and risky activities. Failure to comply with traffic rules, could lead to certain consequences, such as damage to property, often causing injury. By placing video surveillance in vehicles, to control driver behaviour, travel and other road users, so that in the event of contentious situations possible to verify the facts and based on the video or audio, to make certain conclusions. Depending on the need, purpose and size of vehicles, can be used one or more cameras, which can give a complete insight into the behaviour of vehicles in traffic in real time, via the Internet, resulting in a possibility of timely action in the direction of eliminating factors that may lead to unwanted situations and consequences. The paper describes the use of video surveillance in vehicles, as well as the advantages that brings this functionality in everyday business.

Keywords: video surveillance, vehicles, traffic behaviour

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020