F05
ANALIZA UTICAJA TEŠKIH TERETNIH VOZILA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
ANALYSIS OF THE IMPACT OF HEAVY GOODS VEHICLES ON ROAD SAFETY
Milan Bogojević
Bogojević, M., (2016). ANALIZA UTICAJA TEŠKIH TERETNIH VOZILA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Cilj ovog rada je da se utvrdi u kojoj meri teška teretna vozila učestvuju u saobraćajnim nezgodama, kakve su posledice nezgodna i koji su uzroci koji tome daju doprinos, odnosno da se utvrdi kakav je uticaj pomenute kategorije na bezbednost saobraćaja. Radi ispitivanja stavova vozača teških teretnih vozila u Srbiji, korišćen je metod ankete pri čemu je anketirano 150 vozača teških teretnih vozila. Pored podataka dobijenih istraživanjem korišćeni su i podaci koje poseduje Agencija za bezbednost saobraćaja, kako bi se došlo do procene trenutnog stanja u Srbiji. Međutim, zbog nedostatka podataka korišćeni su podaci za teretna vozila. Analiza rezultata istraživanja je pokazala da ispitanici imaju loše stavove prema korišćenju zaštitnih sistema, poštovanju propisa i ograničenja. Iz tih razloga, neophodno je što pre delovati na ovu kategoriju kako bi se pozitivan trend nastavio.

Ključne reči: Teška teretna vozila, bezbednost saobraćaja, nastradali u nezgodama

Abstract: The main purpose of this study is to determine what this percentage is, the consequences of the accidents and the causes that contribute to the occurrence of those accidents, and to determine the impact of such vehicles on road safety.In order to examine the attitudes of drivers of heavy goods vehicles in Serbia, the survey was conducted on the 150 drivers of heavy goods vehicles. In addition, data from Traffic Safety Agency database were included in this research, in order to assess the current state in Serbia. However, due to lack of data, commercial vehicle data were used. The analysis of the study indicates that participants have negative attitudes towards the use of protective systems, regulations and restrictions. Because of these negative attitudes, it is necessary to act as soon as possible in this field, in order to maintain current positive trend.

Keywords: Heavy goods vehicles, traffic accidents, casualties in accidents

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020