G03
JAČANJE KAPACITETA U OBLASTI PLANIRANJA I UREĐENJA PROSTORA SA ASPEKTA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA U REPUBLICI SRPSKOJ
STRENGTHEN CAPACITY IN SPATIAL PLANNING FROM THE TRAFFIC SAFETY ASPECT IN THE REPUBLIC OF SRPSKA
Milenko DŽever, Brankica Milojević, Mato Uljarević, Milija Radović
DŽever, M., Milojević, B., Uljarević, M., Radović, M., (2016). JAČANJE KAPACITETA U OBLASTI PLANIRANJA I UREĐENJA PROSTORA SA ASPEKTA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA U REPUBLICI SRPSKOJ. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: U okviru projekta jačanja kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u oblasti bezbjednosti saobraćaja čiju realizaciju je podržalo Ministarstvo uprave i lokalne samouprave a u organizaciji Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske u toku 2015. g. održane su radionice namijenjene prije svega zaposlenim u jedinicama lokalne samouprave koji su zaduženi za poslove urbanizma i prostornog uređenja. Opšti cilj projekta je bio da se kroz realizaciju različitih aktivnosti ubrza prihvatanje i primjena evropskih modela u kreiranju i sprovođenju politika na lokalnom nivou u oblasti bezbjednosti saobraćaja, iz čega su proizašli i ciljevi koji se ogledaju u podizanju ukupnog nivoa znanja i kapaciteta zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave čime se doprinosi ostvarivanju njihove primarne uloge, pružanje stručne podrške zaposlenim prilikom izrade strateških i sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja, te prilikom izrade tehničke dokumentacije za puteve i javne površine, podsticanje saradnje različitih organizacionih jedinica u jedinicama lokalne samouprave i veće uključivanje građana u kreiranje programa i politika koji doprinose bezbjednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici.

Ključne reči: uređenje prostora, lokalna zajednica, bezbjednost saobraćaja, jačanje kapaciteta

Abstract: In the last year (2015) Traffic safety agency Republic of Srpska with sponsorship by Ministry Public Administration and Local Self- Government organized workshops with theme „Strengthen capacity of local community in spatial planning from the traffic safety aspect“. This workshops are one of activities in the project, which are implemented in Republic of Srpska last three years ago. Adopting and application some European models in making and implementation policies on local level in sector of traffic safety are defined like the primary aim. With primary, were defined and the individual aims. Individual aims include action on several directions, like improving of the knowledge level and capacity of employees in the government of local communities, because development of the level knowledges of the employees are more ready for fulfilment of their primary roles. Also, this workshops have the aim providing of professional supports to employees during preparation documents of urbanism and spatial planning and particularly in the design of roads and other public surfaces. After them, one of aims of this workshops are making of better communication between different sectors in the local government and specially including more citizens, groups and other in preparation programs and policies which develop traffic safety in local communities..

Keywords: urbanism, spatial planning, local community, traffic safety, strengthen capacity

Rad je izložio/-la: Milija Radović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020