G05
UTICAJ NIVOA BUKE NA KVALITET ŽIVOTA STANOVNIŠTVA U ZONI „PUPINOVOG MOSTA“
THE IMPACT OF THE NOISE LEVEL TO THE QUALITY OF LIFE OF THE CITIZENS LIVING IN THE PUPIN’S BRIDGE AREA
Tomislav Nađ, Nataša Sretenović
Nađ, T., Sretenović, N., (2016). UTICAJ NIVOA BUKE NA KVALITET ŽIVOTA STANOVNIŠTVA U ZONI „PUPINOVOG MOSTA“. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Kao i mnogo puta do sada, pojavila se potreba da se na jednom mestu, istovremeno, prilikom projektovanja nađu urbanisti, arhitekte i saobraćajni projektanti kako se greške ne bi ponavljale, kao u slučaju „Pupinovog mosta“. Pristupne saobraćajnice su neposredno povučene uz objekte koji su uredno dobili građevinsku i upotrebnu dozvolu i nalazili su se na ovoj lokaciji pre izgradnje pristupnih saobraćajnica, tako da ih od kolovoza odvaja jedino trotoar. U radu smo želeli da prikažemo kako je izgradnja saobraćajnica uticala na kvalitet života stanara ovih objekata merenjem nivoa buke i koje bi se mere mogle preduzeti kako bi se nivo buke smanjio i povećao kvalitet života.

Ključne reči: buka, kvalitet života, bezbednost, zvučni zid, saradnja

Abstract: As many times before, there is the need to have town planners, architects and transport planners at the same place and at the same time during the process of designing, in order to avoid the same mistakes as in the case of the Pupin’s bridge. The facilities obtained building and usage permits and were situated in this location before the construction of the access roads. The aceess roads are placed right next to the facilities so that they are separated only by a narrow side walk. In this work we want to show how the construction of the roads has influenced the quality of life of the citizens living here by measuring the noise level as well as what steps can be taken in order to reduce the noise level and improve the quality of life.

Keywords: noise, quality of life, safety, sound barrier, cooperation

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020