G07
ANALIZA PROCESA UNAPREĐENJA ZNANJA I OBRAZOVNIH POTREBA LICENCIRANIH ISPITIVAČA NA VOZAČKIM ISPITIMA
ANALYSIS OF THE PROCESS OF IMPROVING THE KNOWLEDGE AND EDUCATION NEEDS OF LICENSED EXAMINERS IN DRIVING TESTS
Marija Kukić, Darko Petrović, Slobodan Karličić, Dragana Radomirović
Kukić, M., Petrović, D., Karličić, S., Radomirović, D., (2016). ANALIZA PROCESA UNAPREĐENJA ZNANJA I OBRAZOVNIH POTREBA LICENCIRANIH ISPITIVAČA NA VOZAČKIM ISPITIMA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Od 2013. godine do danas, Agencija za bezbednost saobraćaja licencirala je oko 750 ispitivača na vozačkim ispitima. Lica koja poseduju ovu dozvolu su u procesu licenciranja položila stručni ispit koji se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Od 2015. godine Agencija organizuje i sprovodi seminare unapređenja znanja namenjene licenciranim ispitivačima, kroz koje je u toku 2015. godine prošlo preko 500 ispitivača. Realizacija ovih poslova treba da obezbedi njihovo stalno stručno usavršavanje. Ovaj rad predstavlja analizu upravo tih procesa, sa ciljem prepoznavanja elemenata koje treba unaprediti. Razvijanje veština i unapređenje znanja ispitivača treba da rezultira uspostavljanjem standarda i usaglašavanju rada ispitivača na vozačkom ispitu kandidata za vozače u Republici Srbiji. Ovaj rad treba da predstavi dobru osnovu u postavljanju smernica za dugoročno i sistemsko planiranje rada u oblasti licenciranja i stalne edukacije licenciranih ispitivača.

Ključne reči: licencirani ispitivač na vozačkom ispitu, proces licenciranja, seminar unapređenja znanja

Abstract: Since 2013, the Road Traffic Safety Agency has licensed about 750 examiners at driving exams. During the licensing process, the persons who own this permit have passed a professional exam containing a theoretical and practical part. Since 2015, the Agency conducts and organizes seminars of knowledge improvement for the licensed examiners, which have been attended by over 500 examiners in 2015. The completion of these activities should provide their continuous professional improvement. This work presents the analysis of these processes exactly, with the aim of recognizing the elements to be improved. Development of skills and knowledge improvement of the examiners should result in establishing standards and conformity of the examiners’ work at the exam for driving candidates in the Republic of Serbia. The work should present the proper basis in setting guidelines for the long-term and systematic planning in the field of licensing and continuous education of the licensed examiners.

Keywords: examiners at driving exams, licensing process, seminars of knowledge improvement for the licensed examiners

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020