G08
MODELI ZA PREDVIĐANJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA
ACCIDENT PREDICTION MODELS
Dušan Miletić
Miletić, D., (2016). MODELI ZA PREDVIĐANJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Značajni napori su posvećeni kreiranju modela predikcije saobraćajnih nezgoda pomoću kojih se može objasniti veza između karakteristika puta i saobraćajnih nezgoda. Modeli predviđanja saobraćajnih nezgoda, koji su takođe poznati kao funkcije performansi bezbednosti, pružaju direktan metod za analiziranje kako su performanse bezbednosti povezane sa različitim odlikama i karakteristikama puta, dok sa druge strane omogućavaju sprovođenje ekonomskog vrednovanja i rangiranje mera prema ekonomskim koristima odnosno uštedama. Cilj ovog rada je da ukaže na značaj modela predikcije saobraćajnih nezgoda i njihovu primenu u unapređenju bezbednosti saobraćaja. Do današnjeg dana Republika Srbija nema svoj model za predviđanje saobraćajnih nezgoda već su u upotrebi i dalje empirijski modeli stranih istraživanja te je cilj ovog rada da ukaže na prednosti i značaj razvijanja i upotrebe modela predikcije saobraćajnih nezgoda kao jednog savremenog alata za unapređenje bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: saobraćajne nezgode, modeli za predviđanje saobraćajnih nezgoda, bezbednost saobraćaja

Abstract: Significant efforts have been devoted to creating accident prediction models which can explain relationship between road characteristics and traffic accidents. Accident prediction models, also known as safety performance functions, provide direct method for analyzing how are safety performance functions related to different features and characteristics of the road, while on the other hand they allow conducting of economic evaluation and ranking countermeasures according to economic benefits or savings. Purpose of this paper was to point out the importance of accident prediction models and their application in improving road safety. To this day Republic of Serbia doesn’t have its own accident prediction model, foreign empirical models are in use so the aim of this paper is to point out benefits and the importance of developing and using accident prediction models as a state of the art tool for improving road safety.

Keywords: traffic accidents, accident prediction models, road safety

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020