G09
ANALIZA STANJA I PREDLOG MERA UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA PEŠAKA NA PODRUČJU OPŠTINE BRUS
ANALYSIS OF THE SITUATION AND MEASURES OF ROAD SAFETY IMPROVEMENT OF PEDESTRIANS IN MUNICIPALITY OF BRUS
Sanja Despotović, Ankica Kozić
Despotović, S., Kozić, A., (2016). ANALIZA STANJA I PREDLOG MERA UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA PEŠAKA NA PODRUČJU OPŠTINE BRUS. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Pešaci predstavljaju posebno rizičnu grupu učesnika u saobraćaju, a i prisutan je porast broja nezgoda u kojima su učesnici pešaci. Pešaci su najbrojnija i najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, kako zbog brojnosti, tako i zbog najmanje mogućnosti saobraćajnog regulisanja njihovog kretanja. Bezbednost pešaka zavisi, u velikoj meri, od fizičkih mera, kao i od njihovih fizičkih sposobnosti, znanja i iskustava, kao i od ponašanja drugih učesnika u saobraćaju, naročito vozača motornih vozila. Problem stradanja pešaka u saobraćajnim nezgodama je predmet proučavanja kako nacionalnih, tako i međunarodnih agencija zaduženih za bezbednost saobraćaja i mnogobrojnih istraživačkih instituta, a sve u cilju otkrivanja uzroka stradanja, kako bi se odgovarajućim merama poboljšalo postojeće stanje bezbednosti pešaka u saobraćaju. U ovom radu biće prikazano istraživanje bezbednosti pešaka na području opštine Brus prema podacima o saobraćajnim nezgodama sa učešćem pešaka iz baze MUP-a i Agencije za bezbednost saobraćaja, i biće dat predlog mera za unapređenje postojećeg stanja.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, Brus, analiza, pešaci

Abstract: Pedestrians are especially vulnerable group of traffic participants, and there is increase in the number of accidents with pedestrians. Pedestrians are the largest and the most vulnerable road users, for their number but also because the slightest possibility of a traffic regulation of their movements. Pedestrian safety depends by physical measures, as well as pedestrians physical abilities, knowledge and experience, as well as the behavior of other road users, especially drivers of motor vehicles. The problem of pedestrian suffering in road accidents is the subject of both national and international agencies responsible for road safety and many research institutes, with the aim of discovering the causes of suffering, to improve the existing state of pedestrian safety in traffic with appropriate measures. This paper presents the research of pedestrian safety in the municipality of Brus, according to data on road accidents with pedestriana from the base of the MUP and the Traffic Safety Agency, and will be given to proposals for measures to improve the current situation.

Keywords: road safety, Brus, analysis, pedestrians

Rad je izložio/-la: Sanja Despotović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020