H01
EVALUACIJA EFEKATA SEMINARA ZA VOZAČE KOJIMA JE ODUZETA VOZAČKA DOZVOLA NA ZNANJE, DOMEN SPECIFIČAN LOKUS KONTROLE I SAMOPROCENU PERCEPCIJE RIZIKA VOZAČA
EVALUATION OF DRIVER REHABILITATION COURSE EFFECTS ON DRIVERS’ KNOWLEDGE, DOMAIN SPECIFIC LOCUS OF CONTROL AND SELF-REPORTED HAZARD PERCEPTION
Nina Dragutinović-Jovanović, Marija Simonović
Dragutinović-Jovanović, N., Simonović, M., (2016). EVALUACIJA EFEKATA SEMINARA ZA VOZAČE KOJIMA JE ODUZETA VOZAČKA DOZVOLA NA ZNANJE, DOMEN SPECIFIČAN LOKUS KONTROLE I SAMOPROCENU PERCEPCIJE RIZIKA VOZAČA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: U istraživanju je ispitivan efekat seminara unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola na poznavanje saobraćajnih propisa i pravila, na domen-specifična verovanja o lokusu kontrole i samoprocenu sposobnosti percepcije opasnosti u saobraćaju. Seminar za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola sadrži 40 obaveznih časova i sprovodi se u malim grupama polaznika po tri časa dnevno, ukupnog trajanja 14 dana. Tokom tronedeljnog perioda, 219 polaznika seminara za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola je dva puta testirano, neposredno pre početka i neposredno po odslušanom seminaru, a zatim je izvršeno poređenje rezultata polaznika na pre i post testovima. Dobijene razlike između pre i post-testiranja pokazuju da seminar značajno utiče na poznavanje saobraćajnih propisa, interni lokus kontrole i samoprocenu percepcije rizika, a sve promene su u poželjnom smeru. Ostaje pitanje do koje mere i na koji način se ove promene manifestuju u ponašanju vozača i koliko su utvrđeni efekti seminara vremenski stabilni.

Ključne reči: nesavesni vozači, znanje, lokus kontrole, samoprocena percepcije rizika, evaluacija seminara

Abstract: This study is focused on evaluation of the effects of drivers’ rehabilitation course on knowledge, domain specific locus of control and self-reported hazard perception. During three weeks period, 219 participants have been tested two times, immediately before and after the course, where the results of pre- and post-test have been compared. The obtained results suggest that the rehabilitation course has significant effects on drivers’ knowledge, internal locus of control and self-reported hazard perception, and that all changes are in the expected direction. The question remains whether these changes also reflect in drivers’behaviour and how stable are these effects in time.

Keywords: Drivers whose driving licence has been revoked, knowledge, locus of control, self-reported hazard perception, evaluation of rehabilitation course

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020