H04
ZNANJE I STAVOVI O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA STARIJIH LICA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA
KNOWLEDGE AND ATTITUDES ON THE ROAD SAFETY OF OLDER PERSONS IN THE CITY OF BELGRADE
Biljana Kordić, Mira Rosić, Tanja Arsić, Dejan Milanović
Kordić, B., Rosić, M., Arsić, T., Milanović, D., (2016). ZNANJE I STAVOVI O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA STARIJIH LICA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Osobe starije od 65 godina pripadaju izrazito ugroženoj kategoriji učesnika u saobraćaju u Beogradu i Republici Srbiji. Prema popisu stanovništva u Beogradu 16,4% populacije pripada starijim osobama, a njihov broj se neprestano povećava, kao uostalom i u celoj Evropi. Naročito je izraženo stradanje starijih osoba kao pešaka, ali i kao vozača. Cilj ovog rada je analiza znanja i stavova starijih osoba o pitanjima bezbednosti saobraćaja, kao i njihove percepcije sopstvenih psihofizičkih ograničenja za sigurno i bezbedno učešće u saobraćaju. Istraživanje je izvršeno na osnovu 196 anketnih listića koje su popunile starije osobe iz 13 beogradskih opština. Problem bezbednosti starijih osoba u saobraćaju zahteva angažovanje svih društvenih resursa, te shodno tome ovaj rad ukazuje na elemente koji mogu doprineti i ukupnom povećanju nivoa bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, starije osobe, psihofizičke mogućnosti

Abstract: People older than 65 years belong to a very vulnerable category of traffic participants in Belgrde and Serbia. According to the census in Belgrade, 16.4% of the population belongs to the elderly, and their number is constantly increasing, as indeed in all of Europe. In particular, it expressed the suffering of the elderly as pedestrians and as drivers. The aim of this paper is to analyze the knowledge and attitudes of older people on issues of road safety, as well as their perceptions of their own mental and physical limits in order to participate securely and safely in traffic. The study was based on 196 questionnaires that were filled in by the elderly persons from 13 Belgrade municipalities. The problem of security of elderly people in traffic requires the involvement of all social resources, and therefore this paper indicates the elements that can contribute to an overall increase in the level of traffic safety.

Keywords: road safety, elderly persons, mental and physical capabilities

Rad je izložio/-la: Biljana Kordić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020