H05
PAMETNE ULICE MLADENOVCA
MLADENOVAC SMART STREETS
Jelica Davidović, Vladan Glišić, Stefan Ivanović
Davidović, J., Glišić, V., Ivanović, S., (2016). PAMETNE ULICE MLADENOVCA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Komisija za bezbednost saobraćaja na putevima gradske opštine Mladenovac je u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja i programom unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima, na području gradske opštine Mladenovac raspisala konkurs i realizovana je kampanja „Pametne ulice Mladenovca“. Cilj projekta je podizanje svesti građana GO Mladenovac o problemu bezbednosti saobraćaja u Mladenovcu, koji je veći od republičkog proseka, i potrebe da se promene stavovi i navike u ponašanju u saobraćaju. Projekat koji se sastojao iz tri celine: Kampanja na društvenim mrežama, vršnjačka edukacija za učenike završnih godina srednje škole i radionice (za roditelje sa malom decom, za mlade 16-30 godina). Indikatori uspešnosti realizacije Projekta, kao i evaluacije svake od pojedinačnih aktivnosti u okviru Projekta, pokazuju da je Projekat postigao očekivane efekte. Prevashodno, realizovane su sve planirane aktivnosti, a aktivnosti su naišle na odličan prihvat od strane stanovnika.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, GO Mladenovac, društvene mreže, vršnjačka edukacija, pametne ulice

Abstract: The Commission for Road Safety of Mladenovac municipality in accordance with the Law on traffic safety and Road safety improvement program, in the territory of Mladenovac announced a competition and realized the campaign "Mladenovac Smart Street". The aim of the project is to raise citizens' awareness about the problem of road safety in Mladenovac, which is higher than the national average, and the need to change attitudes and habits of behavior in traffic.The project consists of three parts: Campaign on social networks, peer education for students of final year of high school and workshops (for parents with small children, for youth 16-30 years of age). Indicators of success of implementation of the Project, as well as evaluation of individual activities within the Project, indicate that the Project has achieved the expected results. Primarily, realized all planned activities and the activities came to an excellent acceptance by the residents.

Keywords: road safety, Mladenovac municipality, social networks, peer education, smart streets

Rad je izložio/-la: Jelica Davidović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020