H07
ANALIZA UPOTREBE SISTEMA ZAŠTITE TRUDNICA U VOZILIMA U GRADOVIMA PANČEVO I BEOGRAD
ANALYSIS OF THE USE OF THE SYSTEM OF PROTECTION OF PREGNANT WOMEN IN THE VEHICLES IN THE CITIES OF PANCEVO AND BELGRADE
Sanja Despotović, Bojana Čolović
Despotović, S., Čolović, B., (2016). ANALIZA UPOTREBE SISTEMA ZAŠTITE TRUDNICA U VOZILIMA U GRADOVIMA PANČEVO I BEOGRAD. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: U modernom društvu, važno je omogućiti trudnicama da mogu normalno i bezbedno biti putnici ili vozači, a da pritom imaju potpuno poverenje u sisteme zaštite u vozilima pri nastanku saobraćajne nezgode. Sve dok se osećaju udobno, trudnice mogu voziti automobil do kraja trudnoće, te je neophodno na pravilan način koristiti sve sisteme zaštite koji će adekvatno delovati u trenutku sudara i sprečiti teške telesne povrede. Čak i u manjim saobraćajnim nezgodama u kojima nije došlo do teških telesnih povreda, postoji 5% šanse da dođe do pobačaja, a istraživanja pokazuju da trudnice koje ne koriste sigurnosni pojas imaju tri puta veću verovatnoću da dožive pobačaj pri saobraćajnoj nezgodi. Neke trudnice imaju veće šanse da dožive komplikacije prouzrokovane krvnim ugrušcima, prelomima i unutrašnjim krvarenjima i na taj način naškode bebi i sve to ukoliko ne koriste sisteme zaštite na pravilan način. Predmet ovog istraživanja jeste analiza stavova, znanja i ponašanja trudnica koja se odnose na upotrebu sistema zaštite u vozilima. Ovim istraživanjem su obuhvaćene trudnice koje svoju trudnoću vode u bolničkim ustanovama u Pančevu i Beogradu. Istraživanje je sprovedeno direktnim anketiranjem trudnica i prikazana je analiza odgovora anketiranih osoba na području gradova Pančeva i Beograda.

Ključne reči: trudnice, sistemi zaštite, bezbednost saobraćaja

Abstract: In modern society, it is important to allow pregnant women to be normal and safe as passengers or drivers, while having complete confidence in the safety systems in vehicles in the cause of accidents. As long as they feel comfortable, pregnant women can drive a car until the end of pregnancy, so it is necessary to use properly the all safety sistems that will adequately function at the time of the collision and prevent serious injuries. Even in minor traffic accidents in which there were no serious injuries, there is a 5% chance to get to abortion, and studies have shown that pregnant women who do not use a seat belt are three times more likely to experience a misbirth in traffic accident. Some pregnant women are more likely to suffer complications caused by blood clots, fractures and internal bleeding, and thus harm the baby and all that if they do not use protection systems in the right way. The subject of this research is to analyze the attitudes, knowledge and behavior of pregnant women related to the use of protection systems in vehicles. This study included women who lead their pregnancy in hospital in Pancevo and Belgrade. The survey was conducted by survey of pregnant women and presents the analysis of the responses of people to the cities of Pancevo and Belgrade.

Keywords: pregnant women, systems of protection, road safety

Rad je izložio/-la: Sanja Despotović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020