H08
PLANIRANJE POLICIJSKIH POSLOVA ZAŠTITE RANJIVIH UČESNIKA U SAOBRAĆAJU U LOKALNOJ ZAJEDNICI NA PRIMERU GRADA BEOGRADA
PLANNING THE POLICE AFFAIRS REGARDING PROTECTIONS OF VULNERABLE ROAD USERS IN THE LOCAL COMMUNITY ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF BELGRADE
Dragan Lončarević, Zlatko Belencan, Blagoje Milinić, Milena Novaković, Nedeljko Munjas
Lončarević, D., Belencan, Z., Milinić, B., Novaković, M., Munjas, N., (2016). PLANIRANJE POLICIJSKIH POSLOVA ZAŠTITE RANJIVIH UČESNIKA U SAOBRAĆAJU U LOKALNOJ ZAJEDNICI NA PRIMERU GRADA BEOGRADA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Zaštita bezbednosti ranjivih učesnika u saobraćaju je kompleksan proces, koji zahteva usklađeno delovanje više subjekata bezbednosti saobraćaja uz aktivnosti koje doprinose promeni ponašanja samih učesnika u saobraćaju. Bezbednost ranjivih učesnika u saobraćaju najčešće se prati kroz pokazatelje saobraćajnih nezgode i saobraćajnih prekršaja. Zaštita bezbednosti ranjivih učesnika u saobraćaju, posebno pešaka i biciklista, postaje sve aktuelnija u Gradu Beogradu. U ovom radu analizirani su podaci o saobraćajnim nezgodama i saobraćajnim prekršajima u kojima su učestvovali pešaci i biciklisti. Takođe, sagledane su postojeće aktivnosti policije i drugih subjekata na smanjivanu rizika stradanja ovih učesnika u saobraćaju i predložene mere od kojih se očekuju određeni efekti na smanjivanju rizika stradanja ovih učesnika u saobraćaju.

Ključne reči: bezbednost u saobraćaju, pešaci, biciklisti, policija, GIS

Abstract: Protection of safety of vulnerable road users is a complex process, that requires coordinated action of several subjects of road safety with activities that contribute to changing the behavior of the participants in traffic. Safety of vulnerable road users most commonly is monitored through indicators of traffic accidents and traffic violations. Protection of safety for vulnerable road users, especially pedestrians and cyclists, is becoming more topical in the City of Belgrade. In this paper, the data on traffic accidents and traffic offenses analysed which involved pedestrians and cyclists. Also, were analyzed the existing activities of the police and other entities in decreasing the risk of accidents of mentioned traffic participants and measures are proposed which are expected to give certain effects on reducing the risk of accidents of these traffic participants.

Keywords: traffic safety, pedestrians, cyclists, police, GIS

Rad je izložio/-la: Zlatko Belencan


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020