I04
PERCEPECIJA RIZIKA VOZAČA KOJIMA JE ODUZETA VOZAČKA DOZVOLA
RISK PERECEPTION AMONG RECKLESS DRIVERS
Svetlana Čičević, Krsto Lipovac, Boris Antić, Marjana Čubranić-Dobrodolac, Aleksandar Trifunović
Čičević, S., Lipovac, K., Antić, B., Čubranić-Dobrodolac, M., Trifunović, A., (2016). PERCEPECIJA RIZIKA VOZAČA KOJIMA JE ODUZETA VOZAČKA DOZVOLA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Cilj ovog istraživanja bio je ispitivanje percepcije rizika među vozačima kojima je oduzeta vozačka dozvola, koristeći SRHP skalu konstriusanu za samoprocenu sposobnosti za percepciju rizika. Od ispitanika je traženo da ogovore koliko često su suočeni sa situacijama koje su opisane u pitanjima dajući odgovore na šestostepenoj skali Likertovog tipa (1= nikada, 6=uvek). Uzorak istraživanja sačinjen je od 219 vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola. U radu će biti razmotreni mogući uzroci dobijenih rezultata, kao i praktične implikacije.

Ključne reči: Percepecija rizika, Vozači kojima je oduzeta dozvola, Bezbednost saobraćaja

Abstract: The aim of the present study was to investigate risk perception among reckless drivers using SRHP (Self-Reported Hazard Perception Scale), developed for self-reported assessment of hazard perception skills. Participants were asked to indicate how often they experience the situations that were given in the items by using 6-point Likert type scales (1= never, 6= always). Research sample is consisted of 219 reckless drivers. The possible explanations of obtained results and practical implications have been discussed.

Keywords: Risk perception, Reckless drivers, Traffic Saefty

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020