I05
USPOSTAVLJANJE SISTEMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA
ESTABLISHING A SYSTEM OF TRAFFIC SAFETY IN LOCAL COMMUNITIES
Duško Pešić, Milan Božović, Branko Stamatović, Tomislav Petrović
Pešić, D., Božović, M., Stamatović, B., Petrović, T., (2016). USPOSTAVLJANJE SISTEMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Donošenjem Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima stvoreni su uslovi za uspostavljanje sistema bezbednosti saobraćaja na lokalnom nivou. Najvažnije prednosti koje je Zakon doneo su uspostavljanje, definisanje uloge i stabilnog načina finansiranja Tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na lokalnom nivou (lokalno Telo), kao i saradnja Agencije za bezbednost saobraćaja (Agencija) i lokalnog Tela. Kroz analizu rada lokalnih Tela prepoznate su određene opasnosti za uspostavljanje stabilnog sistema bezbednosti saobraćaja u lokalnim samoupravama, a odnose se na mogućnost formiranja lokalnog Tela, način trošenja i raspodele novčanih sredstva, rukovođenje i sastav lokalnog Tela, donošenje kvalitetnih programa rada, kao i procenat realizacije istih. Pored navedenog, u radu će biti prikazani i ključni rezultati uspostavljanja sistema bezbednosti saobraćaja u lokalnim samouprava kroz aktivnosti lokalnih Tela.

Ključne reči: uspostavljanje sistema, prednosti, opasnosti, lokalna tela

Abstract: The adoption of the Law on Road Traffic Safety has created the conditions for establishing a system of traffic safety at the local level . The most important benefits that the law is passed as establishing , defining roles and stable methods of funding bodies to coordinate the activities of traffic safety at the local level (local body), as well as the cooperation of Traffic Safety Agency (the Agency) and local bodies. Through the analysis of the work of local bodies recognized certain hazards for the establishment of a stable system of traffic safety in local communities, and refer to the possibility of forming local bodies, the way of spending and allocation of financial resources, management and the composition of local bodies, making high-quality program of work, as well as the percentage of implementation thereof. In addition, the paper will be presented and the key to establish a system of traffic safety in local government through the activities of local bodies.

Keywords: the establishment of the system, the benefits, hazards, local bodies

Rad je izložio/-la: Duško Pešić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020