I06
STRUČNO USAVRŠAVANJE PROFESIONALACA U JEDINICAMA LOKALNIH ZAJEDNICA - ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
TRAINING OF PROFESSIONALS IN LOCAL COMMUNITIES - ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION OF ROAD SAFETY
Krsto Lipovac, Miladin Nešić, Filip Filipović
Lipovac, K., Nešić, M., Filipović, F., (2016). STRUČNO USAVRŠAVANJE PROFESIONALACA U JEDINICAMA LOKALNIH ZAJEDNICA - ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Razvoj svesti i stavova stručne, političke i najšire javnosti o obimu i vrsti problema u bezbednosti saobraćaja, kao i o mogućnostima upravljanja bezbednošću saobraćaja se ne može unapređivati bez profesije i profesionalizma u bezbednosti saobraćaja. Cilj projekta je jačanje kapaciteta bezbednosti saobraćaja na lokalnom nivou, kroz adekvatnu obuku profesionalaca u jedinicama lokalnih samouprava. Projektom je obuhvaćena obuka u stručnom sagledavanju stavova i tendencija u bezbednosti saobraćaja, kreiranju i korišćenju lokalnih baza podataka o stavovima, ponašanju, kapacitetu i integritetu institucija, odnosno o saobraćajnim nezgodama i drugim direktnim pokazateljima bezbednosti saobraćaja. Kao i obuka o obimu i vrsti problema bezbednosti saobraćaja, globalnim trendovima, značaju strateškog pristupa upravljanju bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: stručno usavršavanje, lokalna zajednica, bezbednost saobraćaja

Abstract: Develop consciousness and attitudes of the professional and general public about the volume and type of problems in road safety, and management capabilities in road safety cannot be improved without profession and professionalism in road safety. The aim of the project is to strengthen the capacity of road safety on local level, through appropriate training of professionals in local communities. The project include training of professional attitudes and perception of trends in road safety, the creation and use the local databases of attitudes, behaviour, capacity and integrity of the institution or on traffic accidents and other indirect indicators of road safety. As well as training on the volume and type of road safety problems, global trends and the importance of a strategic approach to the road safety management.

Keywords: professional training, local communities, road safety

Rad je izložio/-la: Krsto Lipovac


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020