I08
ISKUSTVA U PRIMENI STANDARDA ISO 39001
EXPERIENCE IN THE APPLICATION OF STANDARDS ISO 39001
Branko Davidović
Davidović, B., (2016). ISKUSTVA U PRIMENI STANDARDA ISO 39001. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Bezbednost drumskog saobraćaja (RTS-Road Traffic Safety), predstavlja nov standardizovani upravljački sistem definisan standardom ISO 39001:2012. Nedavno, dana 18-19.Nov.2015, u Brazilu je održana druga međunarodna konferencija o bezbednosti saobraćaja na kome je centralni deo zauzela rasprava oko primene standarda ISO 39001 u organizaciji NJG 4 ISO/TC241. Članice su predstavljali nacionalni komiteti za standardizaciju, instituti ili odgovarajuća ministarstva. Na konferenciji su svoje stavove izneli i proizvođači opreme. U radu će biti prikazana iskustva nekih učesnica konferencije u primeni navedenog standarda i njihovi opšti ciljevi u smislu smanjenja broj nezgoda. Srbija je iznela svoj stav koji je uzet u razmatranje. Na konferencija je doneta i vrlo značajna deklaracija kao dokument oko koga će sve stalne (27) i pridružene (19) članice biti dužne da se pridržavaju u narednom periodu.

Ključne reči: standard, upravljanje bezbednošću, iskustva, deklaracija

Abstract: Road traffic safety (RTS Road Traffic Safety), represents a new standardized management system defined by ISO 39001: 2012. Recently, on 18-19.Nov.2015, Brazil hosted the second conference on road safety which is central to the debate took about implementing ISO 39001 in organization by WG 4 ISO/TC241. The members have constituted a National Committee for Standardisation, or corresponding ministries. The conference put forward their views and equipment manufacturers. The paper will be presented the experiences of some participating in the Conference in the implementation of the above standards and their overall objectives in terms of reducing the number of accidents. Serbia has made its stance that was taken into consideration. At the conference had been taken and very significant declaration as a document to be all permanent (23) and associated (13) Member States will be obliged to adhere to in the future.

Keywords: Standard, Safety, Experience, Declaration

Rad je izložio/-la: Branko Davidović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020