I09
PROMOCIJA I POBOLJŠANJE UPOTREBE BICIKLA U JAVNOM PRIJEVOZU UČENIČKE I STUDENTSKE POPULACIJE - BICIKLOM BEZ STRESA I SA DOBRIM ZDRAVLJEM
PROMOTING AND FACILITATING THE USE OF BICYCLES ON PUBLIC TRANSPORT PUPIL AND STUDENT POPULATION - BICYCLE WITHOUT STRESS AND WITH GOOD HEALTH
Osman Lindov, Adnan Alikadić, Adnan Tatarević, Jasmina Olovčić
Lindov, O., Alikadić, A., Tatarević, A., Olovčić, J., (2016). PROMOCIJA I POBOLJŠANJE UPOTREBE BICIKLA U JAVNOM PRIJEVOZU UČENIČKE I STUDENTSKE POPULACIJE - BICIKLOM BEZ STRESA I SA DOBRIM ZDRAVLJEM. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: U posljednjih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini postepeno dolazi do intenzivnijeg korištenja bicikla, odnosno povećanja broja biciklista uopšteno i u sportskim a posebno u cilju prevoza i obavljanja korisnih aktivnosti [1]. U navedenom broju najviše biciklista su mlade osobe iz učeničke i studentske populacije. Prihvatanjem ove populacije i biciklizma kao sastavnog dijela kretanja i prevoza značio bi ogroman iskorak u zdravijem, boljem i ugodnijem življenju ove populacije i u poznim godinama, jer bi sticanjem navika i spoznajama u mladim godinama zadržali isti odnos i u poznim godinama. Uključivanjem srednjoškolske i studentske populacije mladih ljudi bilo bi avangardno i sigurno bi se odrazilo na njihov odnos na život, zdravlje i sport kao odgovor i nekim drugim zlim oblicima življenja mlade populacije, prije svega alkoholu i drogi. Projektom pored navedenih odlika i definisanih mjera je neophodno da se u isti uključe sve škole srednjeg obrazovanja i visokoškolske institucije, a kroz konkretne poteze u kontekstu izgradnje adekvatnih biciklističkih i sigurnih parking mjesta za bicikle pri svojim ustanovama, odnosno svojim dvorištima. Potrebno je izvršiti upoznavanje i edukovati edukatore i mlade iz ciljnih skupina u kontekstu najrizičnijih faktora koji dovode do grešaka biciklista kao mladih učesnika u saobraćaju, a koji mogu uzrokovati saobraćajne nezgode i stradanja.

Ključne reči: biciklizam, javni prijevoz, zdravlje

Abstract: The past few years in Bosnia and Herzegovina gradually comes to more intensive use of bicycles, and increasing the number of cyclists in general and in sport, and particular for the purpose of transport and carrying out useful activities. In this issue most cyclists are young people from the pupil and student population. By accepting this population and cycling as an integral part of the movement and transport would mean a huge step forward in a healthier, better and more comfortable life of the population and in later years, because the acquisition of habits and knowledge in young age kept the same relationship in later years. By including high school and the student population of young people would be avant-garde and would be reflected in their attitude to life, health and sport in response to some other evil forms of life of the young population, especially alcohol and drugs. The project in addition to the aforementioned features and the defined measures is necessary to also include all schools of secondary education and higher education institutions, and through concrete measures in the context of the construction of adequate and secure bicycle parking spaces for bikes at their institutions, and their yards. It is necessary to introduce and educate the educators and young people from the target groups in the context of the highest-risk factors that lead to mistakes cyclists as young road users, and that can cause traffic accidents and casualties.

Keywords: cycling, public transport, health

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020