J02
BEZBEDNOST VOZAČA TRAKTORA U SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI OPŠTINE MLADENOVAC
TRACTOR DRIVER ROAD SAFETY IN THE MUNICIPALITY OF MLADENOVAC
Aleksandar Davidović
Davidović, A., (2016). BEZBEDNOST VOZAČA TRAKTORA U SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI OPŠTINE MLADENOVAC. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Bezbednost saobraćaja je postala jedan od vodećih problema svakog društva, pre svega zbog povećanog broja zahteva za transportom. Stalni porast broja stanovnika, prati i sve veća izloženost saobraćaju, a samim tim je i broj opasnih situacija veći. Veća izloženost je svojstvena i za traktore, koji su kategorija vozila koja predstavlja sve veći problem u bezbednosti saobraćaja. Predmet istraživanja su vozači traktora u opštini Mladenovac. Kako bi se unapredila bezbednost vozača traktora u pomenutoj opštini, bitno je oceniti postojeće stanje. Postojeće stanje je ocenjeno na osnovu istraživanja koje se sastojalo iz tri dela. Prvi deo predstavlja analiza saobraćajnih nezgoda sa učešćem traktora na teritoriji opštine Mladenovac u periodu od 2010. do 2014. godine. Drugi deo obuhvata snimanje indikatora vezanih za učešće traktora u saobraćaju, dok treći deo predstavlja ispitivanje subjektivnih stavova vozača traktora u opštini Mladenovac. Nakon sprovedenog istraživanja, na osnovu kojih su definisani problemi, predlažu se mere sa ciljem da se unapredi bezbednost vozača traktora u saobraćaju u opštini Mladenovac.

Ključne reči: Traktor, vozači, bezbednost saobraćaja, Mladenovac

Abstract: Road safety has become one of the leading problems of society, primarily due to the increased number of requests for transport. The constant increase in population, accompanied by a growing exposure to traffic, and therefore the greater the number of dangerous situations. Increased exposure is characteristic also for tractors, which are a category of vehicles which represent a growing problem in road safety. The subject of research are the drivers of tractors in the municipality of Mladenovac. In order to improve the safety of tractor drivers in this municipality, it is important to assess the existing situation. The current situation was assessed on the basis of the research, which is consisted of three parts. The first part is the traffic accidents analysis, with the participation of the tractor in the municipality of Mladenovac during the period from 2010 to 2014. The second part includes the recording of road safety performance indicators related to the participation of the tractor in traffic, while the third part is the testing of the subjective views of tractor drivers in the municipality of Mladenovac. Problems defined according the results and proposed measures to improve road safety of the tractor drivers in the municipality of Mladenovac.

Keywords: Tractor, drivers, road safety, Mladenovac

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020