J06
ISTRAŽIVANJE PONAŠANJA NESAVESNIH VOZAČA NAKON PONOVNOG OSTVARIVANJA PRAVA NA UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILOM
RESEARCH ON BEHAVIOUR OF DRIVERS WITH REVOKED DRIVING LICENSE AFTER REGAINING THE RIGHT TO OPERATE MOTOR VEHICLES
Milan Ilić, Jovica Vasiljević
Ilić, M., Vasiljević, J., (2016). ISTRAŽIVANJE PONAŠANJA NESAVESNIH VOZAČA NAKON PONOVNOG OSTVARIVANJA PRAVA NA UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILOM. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Nesavesni vozači su grupa vozača koji su u Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima prepoznati kao rizična kategorija zbog nesavesnog i nepropisnog upravljanja vozilom u saobraćaju. Proces rehabilitacije ovih vozača podrazumeva izvršenje svih Zakonom propisanih kaznenih mera uključujući i dobijanje kaznenih poena, prisustvo obaveznom seminaru za unapređenje znanja i stavova i polaganje ispita na kraju seminara. Ovaj rad se bavi kvantifikovanjem efekata procesa rehabilitacije nesavesnih vozača i analizom uticajnih faktora na promene njihovog ponašanja u saobraćaju. U tu svrhu sprovedeno je anketno istraživanje na uzorku od 82 bivša nesavesna vozača nakon najmanje 18 meseci od ponovnog sticanja prava na upravljanje motornim vozilom. Najznačajniji podatak je da ¾ njih nije ponovo registrovano u činjenju saobraćajnih prekršaja. NJihov odnos prema kršenju saobraćajnih propisa meren „MTV“ skalom, pokazuje da sad znatno ređe čine saobraćajne prekršaje, posebno one koji se odnose na upravljanje motornim vozilom pod uticajem alkohola, nepoštovanje ograničenja brzine i prolazak na crveno svetlo. Oni su i svoje znanje, poštovanje saobraćajnih propisa i brigu o sebi i drugim učesnicima u saobraćaju procenili kao znatno veću nakon procesa rehabilitacije, nego pre. Kao najjači motivatori za promenu ponašanja pokazali su se oni koji se odnose na novu mogućnost ograničenja upravljanja motornim vozilom u saobraćaju. Ovim istraživanjem je pokazano da trenutno postoje pozitivni efekti procesa rehabilitacije na nesavesne vozače.

Ključne reči: Nesavesni vozači, rehabilitacija vozača, promene ponašanja vozača, kazneni poeni

Abstract: Drivers with revoked driving license present a group of drivers recognized by the Law on Road Traffic Safety as a risky category due to reckless and illegal operating a vehicle in traffic. The process of rehabilitation of these drivers means undertaking all measures prescribed by the Law, including punitive points, presence at the obligatory seminar for improving the knowledge and attitudes and taking an exam at the end of the seminar. This work is about quantifying the effects of the rehabilitation process and analysis of contributory factors to their change of behavior in traffic. The research has been conducted on a sample of 82 former drivers with revoked driving license which has shown that they estimated their knowledge, obeying the traffic regulations and care of themselves and other road users as significantly higher than before the the process of rehabilitation. Significant data is that ¾ of them were not registered again in making traffic offences. Their relationship towards disobeying traffic regulations was measured by the ’MTV’ scale, shows that now they make traffic offences much less frequently, especially those related to operating a motor vehicle under the influence of alcohol, disobeying the speed limit and going through the red light. The biggest motivators for the change of behavior were those related to the new possibility of limiting the operation of motor vehicles in traffic. This research shows that currently there are positive effects of the process of rehabilitation of the drivers with the revoked driving license.

Keywords: drivers with revoked driving license, rehabilitation of drivers, change of drivers’ behavior, punitive points

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020