J07
UTICAJ TEMPERAMENTA ČOVEKA NA NJEGOVO PONAŠANJE U SAOBRAĆAJU
THE TEMPERAMENT INFLUENCE ON HUMAN BEHAVIOR IN TRAFFIC
Andrijana Jović, Nikola Miljković
Jović, A., Miljković, N., (2016). UTICAJ TEMPERAMENTA ČOVEKA NA NJEGOVO PONAŠANJE U SAOBRAĆAJU. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Prilikom učestvovanja u saobraćaju važe određena pravila, a poštovanje tih pravila zahteva određeno ponašanje. Ovo ponašanje zavisi od strukture ličnosti koja obuhvata: organizaciju osobina, temperament, karakter i karakterne osobine, biološke i socijalne motive i druga lična svojstva. Predmet ovog rada je utvrđivanje uticaja temperamenta vozača na njihovo ponašanje prilikom upravljanja motornim vozilom. Kako bi se došlo do potrebnih podataka bilo je neophodno izvršiti istraživanje. Izvršeno je istraživanje u vidu anketiranja vozača motornih vozila na području Novog Sada. Anketni obrazac sastavljen je iz dva dela, i to psihološkog i saobraćajnog. Na osnovu rezultata psihološkog testa utvrđen je tip temperamenta ispitanika. Da bi zaključci o tipu temperamenta ispitanika bili validni korišćeni su postojeći, standardizovani testovi. Pitanja u vezi saobraćaja koncipirana su tako da se na osnovu datih odgovora mogu izvesti zaključci o načinu ponašanja ispitanika prilikom učestvovanja u saobraćaju, kao i o njihovim sklonostima ka nepoštovanju saobraćajnih propisa. Rezultati dobijeni istraživanjem iskorišćeni su za utvrđivanje statističke zavisnosti između tipa temperamenta vozača i rizika koji oni, svojim učestvovanjem u saobraćaju, izazivaju.

Ključne reči: Temperament, ponašanje u saobraćaju, bezbednost saobraćaja

Abstract: Participants in the traffic must respect the certain rules and those rules requires safe behavior. This behavior depends on the personality structure which includes: characteristics organization, temperament, character and personality, biological and social motives and other personal characteristics. The subject of this work is to determine the influence of temperament of drivers on their behavior during the driving. In order for the required data to be obtained it was necessary to conduct the research. The research was conducted in the manner of interviewing drivers in the city of Novi Sad. Survey template was composed of two parts, psychological and traffic. Based on the results of psychological tests it is possible to determine the temperament of respondents. In order to draw valid conclusions about the type of temperament, it was necessary to realize a test usage of the standardized tests. Questions about traffic were formulated in that way so that the conclusions about respondents’ behaviour when participating in traffic, as well as about their tendencies to disregard traffic regulations, could be drawn from the given answers. The obtained results were used to determine the correlation between the type of temperament of the drivers and the risk that they caused.

Keywords: Temperament, traffic behavior, road safety

Rad je izložio/-la: Andrijana Jović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020