P08
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA OSNOVU INDIKATORA VEZANIH ZA BRZINU – OPŠTINA VOŽDOVAC
THE ANALYSIS OF CURRENT ROAD SAFETY STATE BASED ON SPEED-RELATED INDICATORS - MUNICIPALITY OF VOZDOVAC
Dušan Graovac, Mladen Savić, Vladimir Arsić
Graovac, D., Savić, M., Arsić, V., (2019). ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA OSNOVU INDIKATORA VEZANIH ZA BRZINU – OPŠTINA VOŽDOVAC. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Savremeni pristup upravljanja bezbednošću saobraćaja obuhvata neprekidno praćenje indikatora bezbednosti saobraćaja. Takvim pristupom moguće je sprovesti upravljačke mere bez čekanja posledica saobraćajnih nezgoda. Upravljanje brzinama kroz praćenje najvažnijih indikatora vezanih za brzinu svakako je jedan od vodećih principa savremenog pristupa upravljanja bezbednošću saobraćaja. Snimanje indikatora bezbednosti saobraćaja vezanih za brzinu sprovedeno je na teritoriji opštine Voždovac (teritorijalna opština grada Beograda) u periodu od 16.11. do 02.12.2018. godine. Istraživanje je sprovedeno u dnevnim i noćnim uslovima saobraćaja, a ukupan broj brojačkih mesta za merenje indikatora iznosio je 8. Prilikom istraživanja korišćen je metod slučajnog uzorka, dok je merenje brzine vozila vršeno mobilnim radarskim uređajem. Pored analize postojećeg stanja, cilj ovog rada je i uporedna analiza vrednosti indikatora vezanih za brzinu u opštini Voždovac u odnosu na vrednosti istih indikatora u gradu Beogradu kao i u odnosu na Republiku Srbiju. Rezultati ovog rada ukazuju na bolje postojeće stanje na vangradskim deonicama u odnosu na gradske deonice putne mreže.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, indikator bezbednosti saobraćaja, brzina, Voždovac

Abstract: The modern road safety management approach includes continuous monitoring of road safety performance indicators. This approach enables to conduct control measures without waiting for road accident consequences to happen. Speed control through monitoring the most important speed-related indicators is surely among the leading principles of modern road safety management approach.Speed-related road safety performance indicators were recorded on the territory of the Municipality of Voždovac (a municipality of the city of Belgrade) in the time period from November 16th to December 2nd in 2018. The research was conducted in both daily and night conditions and the total number of the spots, where indicators were measured, was 8. The research was based on the random sampling method while vehicle speeds were recorded by a mobile radar detector. In addition to the current state analysis, this paper aims to compare speed-related indicator values for the Municipality of Vozdovac with the values of these indicators for the City of Belgrade and for the Republic of Serbia. The results of this paper point out to better current state on rural road sections than on urban road sections.

Keywords: road safety, road safety performance indicators, speed, Vozdovac

Rad je izložio/-la: Dušan Graovac


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020