A03
NEGATIVAN UTICAJ JAVNIH LIČNOSTI NA PRAVILNE STAVOVE O BEZBEDNOM UČEŠĆU U SAOBRAĆAJU
NEGATIVE IMPACT OF PUBLIC PERSONALITIES TO THE CORRECT ATTITUDES FOR SAFE PARTICIPATION IN TRAFFIC
Igor Milanović, Ivica Ristić, Miloš Stojanović, Lukić Bratislav
Milanović, I., Ristić, I., Stojanović, M., Bratislav, L., (2019). NEGATIVAN UTICAJ JAVNIH LIČNOSTI NA PRAVILNE STAVOVE O BEZBEDNOM UČEŠĆU U SAOBRAĆAJU. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Pravilan stav o bezbednom ponašanju u saobraćaju je važna komponenta da se u saobraćaju nađu bezbedni učesnici. U vreme sve većeg elektronskog praćenja medija, društvenih mreža i sl. na gotovu celokupnu populaciju negativan uticaj na stav građana iskazuju i javne ličnosti kao i predstavnici javnog sektora svojim ponašanjem na medijima koje nije u skladu sa propisima. Predmet ovog rada je uticaj koje imaju javne ličnosti ili predstavnici javnog sektora i poistovećivanje sa njima u delu koji se odnosi na poštovanje saobraćajnih propisa. Negativan uticaj javnih ličnosti se pre svega ogleda u nevezivanju sigurnosnog pojasa, kretanju većom brzinom od dozvoljene i prolasku na crveni signal na semaforu. Cilj izrade rada je da se pokuša uticajem na medije ali i celokupnu javnost, skrenuti pažnja na negativnu stranu uticaja javnih ličnosti u pogledu poštovanja saobraćajnih propisa. Smanjenjem tog uticaja, javnim prikazivanjem čak i sankcionisanja javnih ličnosti kada svesno krše propise, sigurno će se smanjiti broj prekršaja u saobraćaju i nezgoda pre svega kod mladih lica. U radu su prikazani i rezultati anketnog istraživanja o načinu i vrsti uticaja, kao i predlozima za njegovo smanjenje koje je sprovedeno sa građanima različite starosne dobi i obrazovanja. U zaključku rada su predložene neke od mera kako sprečiti ovakvu vrstu uticaja i povećati bezbednost u saobraćaju.

Ključne reči: stav, javne ličnosti, saobraćajni propisi

Abstract: Safety on the road is a major concern not only for traffic officials but indeed for all road users.The right attitude of safe behavior in traffic is crucial factor for all participantsand their safety in traffic.Nowadays, there is a common practice of electronic following the media, social networks etc, almost every human being is under the influence of celebrities and their personal attitude, and the Public officials representatives are giving the bad examples of their behavior in traffic when they do not obey Traffic rules.The essential topic of this written work is what sort of influence on public have celebrities and Public officials representatives when they obey or not the traffic rules, because many people are copying their attitudes and behavior.Negative influence of celebrities is visible in the examples of not fasting the belt during driving,speeding over the limit and passing through the red light.The aim of this work is to rise up the awareness of the public that the bad influence of celebrities is giving large impact on Traffic rules that must be obeyed.If there is a possibility to reduce that influence by pointing at them as a bad role model or make them to take responsibility for their mistakes by penalizing them, there would be less traffic violations and accidents made by teenagers and young people.The research is made with people of various age and educational level.In summary, there are some suggested measurements of how to prevent this type of influence and increase Road Safety.

Keywords: attitude, public figures, traffics regulations

Rad je izložio/-la: Igor Milanović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020