G06
UPOTREBA SAVREMENIH SOFTVERSKIH ALATA- APLIKACIJA U PROCESU ODABIRA OPTIMALNE RUTE TRANSPORTA SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
CCONTEMPORARY SOFTWARE TOOL - APPLICATION USAGE IN PROCESS OF DECIDING ON OPTIMAL TRANSPORT ROUTE, FROM ASPECT OF TRAFFIC SAFETY
Milutin Dumić, Vladan Veljanović, Nikola Luković
Dumić, M., Veljanović, V., Luković, N., (2019). UPOTREBA SAVREMENIH SOFTVERSKIH ALATA- APLIKACIJA U PROCESU ODABIRA OPTIMALNE RUTE TRANSPORTA SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: U radu je prikazana upotreba savremenih softverskih alata - aplikacija u procesu planiranja, organizacije i realizacije transporta. Rad usmerava pažnju na pružanje informacije o trenutnoj primeni aplikacija. U procesu istraživanja, putem intervjua, prikupljeni su podaci od zaposlenih u transportnim sistemima. Odabir lica za intervjuisanje se zasnivao na postulatu da lica budu direktno uključena u proces planiranja i organizaciju transporta, a preko dispečerskih organa i u samu realizaciju transporta. Dobijeni rezultati istraživanja nameću potrebu da se uloži veći napor u motivisanje ljudi u cilju intenzivnije upotrebe softverskih alata radi praćenja komunikacija tokom odredjenog vremenskog perioda i koliko je moguće u realnom vremenu. Cilj je da se iz dobijenog skupa podataka izvrši odgovarajuća analiza i na osnovu izvršene analize ostvari mogućnost formiranja procene putnih komunikacija sa aspekta bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: Bezbedbnost saobraćaja, Softver, Transport

Abstract: This work showcases contemporary software tool – application usage in transport planning, organization and realization process. It draws attention to providing information on current application usage. In this research, via interviews, data has been collected from people employed within transport systems. Interviewees have been chosen with regard to the fact that all of them are directly involved in transport planning and organization process, and that they have been part of transport realization itself in cooperation with dispechers. The research results stress necessity to invest greater efforts in motivatig people with the aim to use software tools to bigger extent in order to track communication during certain period of time, and if possible to use it in real time. The aim is to perform analysis using collected data, and based on the very analysis to enable possibility of road communication assessment from the aspect of traffic safety.

Keywords: Traffic safety, Software, Transport

Rad je izložio/-la: Nikola Luković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020