A01
MERENJE INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA
MEASURING OF ROAD SAFETY PERFORMANCE INDICATORS IN LOCAL COMMUNITIES
Dalibor Pešić, Jasmina Milošević, Svetlana Miljuš, Andrijana Pešić
Pešić, D., Milošević, J., Miljuš, S., Pešić, A., (2019). Merenje indikatora bezbednosti saobraćaja u lokalnim samoupravama. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Godina unazad se pokazalo da je praćenje vrednosti indikatora bezbednosti saobraćaja, pored ostalih podataka o bezbednosti saobraćaja, ključno za upravljanje sistemom bezbednosti saobraćaja. S obzirom da je upravljanje bezbednošću saobraćaja predviđeno i sprovodi se i na nacionalnom i na lokalnom nivou, neophodno je pratiti vrednosti indikatora bezbednosti saobraćaja i na lokalu, u lokalnim zajednicama. S tim u vezi Agencija za bezbednost saobraćaja je tokom 2018. godine realizovala šesto po redu merenje indikatora bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji po policijskim upravama i po prvi put sprovedeno je pilot istraživanje - merenje indikatora bezbednosti saobraćaja po opštinama unutar jedne policijske uprave. Ovakvo merenje po opštinama je imalo zadatak da proveri upotrebljivost nacionalne metodologije za merenje indikatora bezbednosti saobraćaja u lokalnim zajednicama i samim tim da odgovarajuće smernice za buduće praćenje vrednosti indikatora bezbednosti saobraćaja. Imajući prethodno navedeno u vidu, u ovom radu prikazani su ključni rezultati i zaključci navedenog pilot istraživanja.

Ključne reči: indikatori bezbednosti saobraćaja, lokalne zajednice, merenje, metodologija, upravljanje bezbednošću saobraćaja

Abstract: Years ago it turned out that monitoring of the value of road safety indicators, in addition to other data on road safety, is crucial for management of road safety system. Given that road safety management is envisaged and implemented at both national and local levels, it is necessary to monitor the values of road safety indicators locally, in local communities. In this regard, the Road Traffic Safety Agency during 2018 carried out the sixth measurement of road safety indicators in the Republic of Serbia in police administrations and for the first time, a pilot survey was carried out - measurement of road safety indicators in municipalities within a single police administration. Such measurement in municipalities was tasked to verify the usefulness of the national methodology for measuring road safety indicators in local communities and, therefore, to give the appropriate guidelines for future monitoring of the value of road safety indicators. Bearing the foregoing in mind, this paper presents the key results and conclusions of the abovementioned pilot study.

Keywords: road safety indicators, local communities, measurement, methodology, road safety management

Rad je izložio/-la: Dalibor Pešić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020