B08
ODREĐENE MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA NA UKRŠTANJU PUTA I PRUGE U NIVOU NA PODRUČJU VALJEVA
POSSIBILITIES FOR IMPROVEMENT OF THE PUBLIC TRAFFIC SAFETY AT THE CROSSING OF THE ROAD AND RAILROAD LEVEL OF THE VALJEVO
Dragan Obradović
Obradović, D., (2019). ODREĐENE MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA NA UKRŠTANJU PUTA I PRUGE U NIVOU NA PODRUČJU VALJEVA. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja predstavljaju ozbiljan društveni problem u Republici Srbiji, ali i globalno. Bez obzira na posledice poseban, specifičan problem predstavljaju saobraćajne nezgode koje se događaju na ukrštanjima puteva i pruga u nivou širom Republike Srbije. U tim nezgodama jedan od učesnika po pravilu je voz, a ređe i neko drugo prevozno sredstvo koje se kreće šinama a drugi učesnik je najčešće putničko vozilo, mada nisu retke situacije ni da u tim saobraćajnim nezgodama učestvuje teretno vozilo, autobus ... U ovom radu predstavili smo određene dostupne podatke i karakteristike kada su ove saobraćajne nezgode u pitanju uopšte i na području kolubarskog okruga. Pokušali smo da damo i određene preporuke za unapređenja bezbednosti saobraćaja na ukrštanjima puta i pruge u nivou na području grada Valjeva s obzirom da je kao posledica istih nastradao veliki broj lica.

Ključne reči: krivična dela, bezbednost javnog saobraćaja, ukrštanje puta i pruge u nivou, saobraćajna signalizacija

Abstract: Criminal offenses against public traffic safety are a serious social problem in the Republic of Serbia, but also globally. Regardless of the consequences, a special problem is traffic accidents occurring at crossroads of roads and railroads level across the Republic of Serbia. In these accidents one of the participants is usually a train, and less often another railroad vehicle, while the other participant is the most frequent passenger vehicle, although there are no rare situations in which a freight vehicle, a bus is involved in these traffic accidents ... In this paper we presented some available data and characteristics when these traffic accidents are in general, and in the area of the Kolubara district. We tried to give some recommendations for improving traffic safety at the crossroads of the road and railway line in the area of the city of Valjevo, since in the previous period a large number of persons were injured as a result of the same.

Keywords: criminal offenses, public traffic safety, road crossing and railroad level, traffic signalization

Rad je izložio/-la: Dragan Obradović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020