D01
UPOREDNA ANALIZA SAMOPRIJAVLJENOG I UOČENOG PONAŠANJA DECE PEŠAKA U SAOBRAĆAJU U NOVOM PAZARU
COMPARATIVE ANALYSIS OF SELF-REPORTED AND OBSERVED BEHAVIOR OF CHILDREN PEDESTRIANS IN TRAFFIC IN NOVI PAZAR
Veljko Ćurčić
Ćurčić, V., (2019). Uporedna analiza samoprijavljenog i uočenog ponašanja dece pešaka u saobraćaju u Novom Pazaru. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Od ukupnog broja poginulih u saobraćajnim nezgodama oko 21% čine deca. Statistički podaci pokazuju da od ukupnog broja nastradalih u saobraćajnim nezgodama najviše stradaju deca muškog pola kao pešaci u saobraćaju (55%), a najrizičnija kategorija dece je uzrasta od 7-10 godina. U Republici Srbiji je od 2006-2017.godine poginulo 249 dece, a 19763 je povređeno, dok je u Novom Pazaru u ovom periodu poginulo 5 a povređeno 468 dece. Predmet rada su deca pešaci trećeg i četvrtog razreda na području dve osnovne škole a cilj je da se utvrdi njihovo ponašanje u saobraćaju. U radu je prikazana uporedna analiza samoprijavljenog i uočenog ponašanja dece u svojstvu pešaka. Sprovedena su dva istraživanja u periodima od po dva radna dana u januaru i oktobru 2018.godine. Anketno istraživanje vršeno je pomoću unapred pripremljenog obrasca i obuhvatilo 402 dece, po 201 dete iz škola koje se nalaze u ruralnom i urbanom delu grada, dok je terensko istraživanje vršeno na lokacijama ispred osnovnih škola. Rezultati su ukazali na nebezbedno ponašanje dece pešaka prilikom prelaska ulice na semaforizovanom pešačkom prelazu, pretrčavanja ulice iza autobusa, na obeleženom pešačkom prelazu i obilaska prepreka na trotoaru. Dobijeni rezultati mogu pomoći u izboru adekvatnih mera za unapređenje bezbednosti dece u saobraćaju u Novom Pazaru.

Ključne reči: deca,ponašanje,bezbednost,saobraćaj

Abstract: Of the total number of people killed in traffic accidents around 21% are children. Statistical data show that of the total number of people killed in traffic accidents, children of male sex are the most affected by road traffic (55%), and the most risky category of children is aged 7-10 years. In the Republic of Serbia, 249 children died in 2006-2017, and 19763 was injured, while in Novi Pazar 5 people were killed and 468 children were injured during this period. The subject of work is children who are pedestrians of the third and fourth grade in the area of ​​two primary schools, and the aim is to determine their behavior in traffic. The paper presents a comparative analysis of the self - reported and observed behavior of children as a pedestrian. Two surveys were conducted in two working days in January and October 2018. The survey survey was carried out using a pre-prepared form and included 402 children, 201 children from schools located in the rural and urban part of the city, while field research was conducted at locations in front of elementary schools. The results pointed to the unsafe behavior of children of pedestrians when crossing the street at a traffic light, crossing the street behind a bus, marking a pedestrian crossing and visiting the obstacle on the sidewalk. The obtained results can help in the selection of adequate measures for improving the safety of children in traffic in Novi Pazar.

Keywords: children,behaviour,safety,traffic

Rad je izložio/-la: Veljko Ćurčić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020