D02
ANALIZA USLOVA ODVIJANJA BICIKLISTIČKOG SAOBRAĆAJA U KISAČKOJ ULICI U NOVOM SADU SA PREDLOGOM REŠENJA
ANALYSIS OF THE CONDITIONS OF THE BICYCLE TRAFFIC IN KISAČKA STREET IN NOVI SAD WITH THE PROPOSED SOLUTIONS
Danijela Stanković
Stanković, D., (2019). Analiza uslova odvijanja biciklističkog saobraćaja u Kisačkoj ulici u Novom Sadu sa predlogom rešenja. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: U okviru rada izvršena je analiza ponašanja biciklista na deonici Kisačke ulice. Snimljeni podaci na terenu, analiza svih ostalih uslova i potencijala za korišćenje bicikla, kao i iskustva iz evropskih zemalja, treba da posluže za izdvajanje i definisanje varijantnih infrastrukturnih mera za bezbednije uslove odvijanja biciklističkog saobraćaja u Kisačkoj ulici u Novom Sadu. Na osnovu analize izvršen je procentualni prikaz korišćenja biciklističkih traka, prikaz konfliktnih situacija i dati su predlozi mera za poboljšanje i povećanje broja biciklista na ovoj deonici.

Ključne reči: Ponašanje biciklista, biciklističke trake, bezbednost

Abstract: This paper analyses cyclists behavior on part of Kisačka street. The recorded data on the field, analysis of all other conditions and potentials for the use of bicycles, as well as experiences from European countries, should serve to identify and define variant infrastructure measures for safer cycling traffic conditions in Kisačka street in Novi Sad. Based on analyses, paper shows percentage of cyclists who uses cycle lanes, conflict situations and measures for better quality, improvement and raising number of cyclist in this area.

Keywords: The behavior of cyclists, bicycle lanes, safety

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020