P14
KOMPARATIVNA ANALIZA STAVOVA VOZAČA SA PROBNOM VOZAČKOM DOZVOLOM U ZAVISNOSTI OD NAČINA OSPOBLJAVANJA
THE COMPARATIVE ANALYSES OF DRIVER’S ATTITUDES WITH THE PROVISIONAL DRIVING LICENCE DEPENDING ON DRIVING ATTITUDES ACROSS TRAINING
Ivica Ristić, Ivana Selenić, Igor Milanović
Ristić, I., Selenić, I., Milanović, I., (2019). KOMPARATIVNA ANALIZA STAVOVA VOZAČA SA PROBNOM VOZAČKOM DOZVOLOM U ZAVISNOSTI OD NAČINA OSPOBLJAVANJA. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Osposobljavanje vozača je osnova od čijeg kvaliteta u mnogome zavisi kakav će se vozač u saobraćaju naći nakon polaganja ispita i dobijanja vozačke dozvole. U Srbiji ospobljavanje vozača mogu vršiti srednje stručne škole ili privredna društva. Teorijskom kao i praktičnom obukom kandidatima se, pored sticanja znanja i veština, želi formirati pravilan stav o bezbednom učešću u saobraćaju. Cilj rada je da se sagledaju i analiziraju stavovi vozača sa probnom vozačkom dozvolom koji su obuku završili u privrednim subjektima, kao i stavovi vozača koji su obuku završili u srednjim stručnim školama. Upoređivanje stavova će se izvršiti na osnovu ankete koja će se sprovesti sa ove dve kategorije mladih vozača.

Ključne reči: osposobljavanje kandidata, stav, bezbednost saobraćaja

Abstract: Driver education and training candidates is the basics of which quality mainly depends what kind of driver in traffic should be after passing a driving test and getting the driving licence. In Serbia, the training of the candidates for drivers could be done by Secondary Professional schools and Business Companies. In theoretical and practical training of candidates the result is to supplement the knowledge and improve skills , but creating the right attitude about traffic safety. The aim of the work is to perceive and analyze attitudes of drivers with the provisional driving licence, who had finished the driver’s training in Business Companies as the candidates who had finished it In the Secondary Professional schools. The comparison of attitudes will be done by survey that will be conducted on those two categories of young drivers.

Keywords: drivers training, an attitude, traffic safety

Rad je izložio/-la: Ivica Ristić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020