P16
KONCEPT SAVREMENE PRAKSE OBUKE VOZAČA POSLE POLOŽENOG VOZAČKOG ISPITA
CONCEPT OF MODERN PRACTICE OF DRIVER TRAINING AFTER PASSING THE DRIVING TEST
Blagoje Milinić, Mladen Alvirović, Pavle Kovačević
Milinić, B., Alvirović, M., Kovačević, P., (2019). KONCEPT SAVREMENE PRAKSE OBUKE VOZAČA POSLE POLOŽENOG VOZAČKOG ISPITA. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Rezime: Savremena praksa obuke vozača posle položenog vozačkog ispita u Republici Srbiji teži da uvaži dostignuća teorije i postojeće prakse u zemljama Evropske unije (EU). U tom smislu, iz dostupnih pisanih izveštaja za potrebe EU i stručnih radova iz Srbije, u radu je iskazan koncept post-licencne obuke vozača u određenim zemljama EU i dopunske obuke vozača u Srbiji. U izveštaju se prepoznaje elastičnost pravne regulative i prakse obuke vozača u zemljama EU, kroz razvijanje unificiranih internih programa. U Srbiji, određeni sadržaji dopunske obuke vozača normativno su uređeni i praksa se razvija po evropskim standardima. Međutim, jasno se uočava potreba normativnog uređenja i intenzivnijeg razvijanja unificiranih programa obuke vozača koji u kompanijama rade kao profesionalni vozači ili koriste flotna vozila u radu i programa dopunske obuke vozača na principima dobrovoljnosti i individualnosti. Dopunska obuka vozača na principima dobrovoljnosti i individualnosti, posebno mladih vozača, može biti sistematična i održiva samo uz uključivanje šire društvene zajednice, lokalnih zajednica, osiguravajućih kompanija i drugih subjekata bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: vozač, dopunska obuka, post-licencna obuka, bezbednost saobraćaja.

Abstract: Abstract: Contemporary practice of driver training after passing driving test in Republic of Serbia, seeks to uphold achievements of theory and current practices in European Union (EU). In this sense, from available EU written reports and papers from Serbia, this paper presents a concept of post-license driver training in certain EU countries and additional driver training in Serbia. Reports recognizes law and practice elasticity of driver training in EU, through development of unified internal programs. In Serbia, some facilities of additional driver training are normative furnished and some practices are being developed whitin European standards. However, it is clear need for normative regulation and for develop of intensive training programs for drivers working in companies as professional drivers or using fleet vehicles and programs of additional driver training based on voluntariness and individuality principales. Additional driver training based on principles of voluntariness and individuality, especially for young drivers, can be systematic and sustainable only with involvement of wide community, local communities, insurance companies and other road safety operators.

Keywords: driver, additional training - post-license training, road safety.

Rad je izložio/-la: Blagoje Milinić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020