A07
ANALIZA PJEŠAČKE SIGURNOSTI U ZONAMA ŠKOLA SA SMJERNICAMA ZA POBOLJŠANJE
ANALYSIS OF PEDESTRIAN SAFETY IN SCHOOL ZONES WITH QUIDELINES FOR IMPROVEMENT
Davor Brčić, Marko Slavulj, Dino Šojat, Božo Radulović
Brčić, D., Slavulj, M., Šojat, D., Radulović, B., (2019). Analiza pješačke sigurnosti u zonama škola sa smjernicama za poboljšanje. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Prometne nesreće u kojima su stradala djeca događaju se iz više razloga. Najugroženija su djeca školske dobi, posebice kada su u ulozi pješaka. Za razliku od odraslih osoba, djeca su nižeg rasta pa su vozačima teže uočljiva. Taj problem je osobito izražen u okruženjima škola, u blizini parkiranih vozila koja ometaju njihovu vidljivost. Djeca nemaju dobro razvijene kognitivne i perceptivne sposobnosti. Njihovo ponašanje je nepredvidivo. Često donose krive zaključke jer nisu u stanju prepoznati opasnosti koje im prijete u prometu. Ne mogu točno procijeniti brzinu i udaljenost od vozila u pokretu. Svrha i cilj rada je dobivanje ključnih informacija o navikama mobilnosti i ponašanju djece pješaka i njihovih roditelja. Istraživanje općeg znanja djece i roditelja o sigurnosti u cestovnom prometu je provedeno u pet zagrebačkih osnovnih škola gdje su se posebno promatrale dvije populacije djece, 1.-4. razred i 5.-8. razred. Rezultati istraživanja ukazali su na generalne smjernice koje su predložene kako bi se poboljšala sigurnost prometa.

Ključne reči: pješaci, djeca, prometno ponašanje, mobilnost, Zagreb

Abstract: Traffic accidents in which children are injured happen for several reasons. The most vulnerable are school children, especially as pedestrians. Unlike adults, children have smaller height, so drivers have more problems to notice them. This problem becomes worse in school environments, where parked vehicles hinder children visibility to drivers. Children do not have well-developed cognitive and perceptive abilities, and their behaviour is unpredictable. They often make wrong conclusions because they are unable to identify the dangers by the traffic. They cannot accurately estimate the speed and distance of vehicles in motion. The purpose and goal of the paper is to obtain key information on the mobility habits and behaviour of children as pedestrians and their parents. A research on general knowledge of children and parents about road safety was carried out in five elementary schools in the City of Zagreb, where two grade groups were observed – first to fourth grade, and fifth to eight grade. The research results propose general guidelines to improve road safety.

Keywords: pedestrians, schoolchildren, traffic behaviour, mobility, City of Zagreb

Rad je izložio/-la: Božo Radulović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020