D07
PREDNOSTI PRIMJENE SOFTVERA ZA PRAĆENJE POSUDA POD PRITISKOM
BENEFITS OF APPLICATION OF THE SOFTWARE FOR MONITORING VESSELES UNDER PRESSURE
Dejan Pudar, Siniša Sremac, Igor Stojiljković, Marko Jovanović, Dejan Tomić
Pudar, D., Sremac, S., Stojiljković, I., Jovanović, M., Tomić, D., (2019). PREDNOSTI PRIMJENE SOFTVERA ZA PRAĆENJE POSUDA POD PRITISKOM. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Upotreba posuda pod pritiskom ima široku primjenu na teritoriji Srbije. Opasnosti koje prate rukovanje posudama pod pritiskom su različite, počevši od samog tranposporta pa do njihove primjene. U vezi sa time, možemo izdvojiti dva glavna pravca djelovanja: spriječavanje nastanka akcidenta, minimizirati posljedice u slučaju nastanka istog. Da bi adekavtno reagovali potrebno je raspolagati sa podacima koje nam blagovremeno daje softver za praćenje posuda pod pritiskom. Podaci koje dobijamo odnose se na niz bitnih infomracija počevši od trenutne lokacije posuda pod pritiskom, njihovog sadržaja, zakonskog roka za vršenje atesta i niza drugih informacija koje nam pružaju potpunu kontrolu praćenja posuda pod pritiskom. Prednosti koje se ogledaju primjenog ovoga softvera su već očigledne. Cilj rada je na osnovu tih prednosti napraviti uvertiru za razvoj ili nadogradnju postojećeg softvera, čija bi primjena obuhvatala i ostale opasne materije.

Ključne reči: softver, opasne materije, transport, posude pod pritiskom

Abstract: The use of pressure vessels has wide application in the territory of Serbia. The hazards that accompany the handling of pressure vessels are different, starting from the transport itself to their application. In this connection, we can distinguish two main directions of action: prevent accidents occurrence, minimize the consequences in the event of its occurrence. In order to react appropriately, it is necessary to dispose of the data provided to us by the software for monitoring pressure vessels at the right time. The information we receive relates to a number of important information starting from the current location of the pressure vessels, their content, the legal deadline for carrying out the certificates and a number of other information that provide us with complete control of the monitoring of pressure vessels. The benefits that are reflected in the application of this software are already obvious. Based on these advantages, the goal of the work is to make an overhead for the development or upgrading of existing software, the application of which would include other dangerous substances.

Keywords: software, dangerous substances, transport, pressure vessels

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020