Đ05
RASKRSNICE SA KRUŽNIM TOKOM SAOBRAĆAJA – PROBLEMI I DILEME U REPUBLICI SRPSKOJ
JUNCTIONS WITH CIRCULAR TRAFFIC FLOW – PROBLEMS AND DILEMMAS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA
Goran Amidžić, Goran Šmitran, Milan Salamadija
Amidžić, G., Šmitran, G., Salamadija, M., (2019). RASKRSNICE SA KRUŽNIM TOKOM SAOBRAĆAJA – PROBLEMI I DILEME U REPUBLICI SRPSKOJ. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Zadnjih godina u Republici Srpskoj izgradnja raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja je intezivirana u većini gradova i opština. Raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja svojim tehničkim karakteristikama znatno smanjuju broj konfliktnih tačaka u poređenju sa klasičnim raskrsicama. Ovakav tip raskrsnica smanjuje brzinu prilaska i prolaska kroz raskrsnicu, omogućava veći kapacitet i nema nepotrebnih zadržavanja. Pravila saobraćaja i način regulisanja saobraćaja u ovakvim raskrsnicama u Republici Srpskoj dovode do dilema kod vozača u pogledu poštovanja prvenstva prolaza prilikom ulaska i napuštanja raskrsnice, u zavisnosti da li je riječ o jednotračnoj ili višetračnoj raskrsnici. Nepostojanje adekvatne saobraćajne signalizacije često za posledicu ima nastanak saobraćajne nezgode, a da učesnici nisu ni svjesni stvarne odgovornosti za njen nastanak. U ovom radu biće prikazan dio izgrađenih raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja u Republici Srpskoj, način njihovog obilježavanja saobraćajnom signalizacijom i vođenja tokova saobraćaja, kao i način postupanja vozača, ali i konkretni primjeri saobraćajnih nezgoda. Cilj ovog rada jeste da se ukaže na određene dileme koje imaju vozači prilikom kretanja kroz raskrsnice ovakvog tipa, kao i pripadnika policije koji vrše uviđaje saobraćajnih nezgoda, prilikom primjene važećih zakonskih propisa u Republici Srpskoj i BiH.

Ključne reči: raskrsnica, pravila saobraćaja, saobraćajna nezgoda.

Abstract: Over the last few years in the Republic of Srpska, building junctions with circular traffic flow has been intensified in most of the cities and municipalities. The junctions with circular traffic flow significantly reduce the number of conflict points with their technical characteristics in comparison to common junctions. This type of junctions reduces the speed of approaching and going through a junction, provides greater capacity and there are no unnecessary delays. Traffic rules and the manner of regulating traffic on this type of junctions in the Republic of Srpska cause drivers to be in a dilemma regarding the following of the priority rights while entering and leaving the roundabout depending on whether there is one or more lanes. The lack of adequate traffic signalization often results in a traffic accident without the participants being aware of their real responsibility for causing it. The paper presents a few junctions with circular traffic flow in the Republic of Srpska, the manner of marking them with traffic signals and leading traffic flows, drivers’ actions, but also concrete examples of traffic accidents. The aim of the paper is to point to certain drivers’ dilemmas while going through this type of junctions, as well as dilemmas the police members encounter during accident scene investigation, while implementing the Republic of Srpska and BIH legislation.

Keywords: junction, traffic rules, traffic accident.

Rad je izložio/-la: Goran Šmitran


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020