P18
UTICAJ OSOBINE LJUTNJE NA STVARNU MERU BRZE VOŽNJE PROFESIONALNIH VOZAČA
INFLUENCE OF PROFESSIONAL DRIVERS' ANGER TRAIT ON OBSERVED SPEEDING BEHAVIOUR
Aleksandar Bulajić, Boško Matović, Dragan Jovanović, Miloš Pljakić, Predrag Beloš
Bulajić, A., Matović, B., Jovanović, D., Pljakić, M., Beloš, P., (2019). Uticaj osobine ljutnje na stvarnu meru brze vožnje profesionalnih vozača. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Profesionalna vožnja se smatra jednim od najopasnijih zanimanja zbog visoke izloženosti vozača rizičnim situacijama na putevima. Različiti faktori, kao što su organizacione okolnosti i ambijent, osobine ličnosti, društveno – kognitivni faktori itd., mogu u velikoj meri uticati na vozačke performanse porfesionalnih vozača. Ovo istraživanje ima za cilj da ispita uticaj osobine ljutnje u vožnji na objektivnu meru brze vožnje. Brza vožnja je istaknuta kao jedan od najvažnijih rizičnih ponašanja u pogledu njihovog doprinosa nastanku saobraćajnih nezgoda. Istraživanja ponašanja vozača u saobraćaju je obično zasnovano na tehnici samoprijavljivanja, ali validnost ove metode može biti upitna, posebno u bogledu brze vožnje. Stoga, brza vožnja je bila merena korištenjem naturalističkih GPS podataka. Naši rezultati ukazuju da su ukupna skala ljutnje u vožnji i njene podskale robusni porediktori objektivne brze vožnje među profesionalnim vozačima. Implikacije za stručnjake u oblasti bezbednosti saobračaja i istraživače su diskutovane.

Ključne reči: brza vožnja, profesionalni vozači, osobine ličnosti, ljutnja u vožnji

Abstract: Professional driving is considered to be one of the most hazardous occupations because of the high exposure to risky situations on the road. Many different factors such as organizational circumstances, safety climate, personality traits, socio-cognitive factors, etc. can largely affect safety driving performance in professional drivers. This study investigated the influence of driving anger trait on objective measure of speeding behaviour. Speeding has highlighted as one of the most important risky driving-related behaviour in terms of their contribution to road crashes. Studies of driving behaviour usually rely on self-reported assessments, but the validity of this method has been questioned, in particular with regard to speeding. Therefore, speeding behaviour was measured by unsing naturalistic GPS data. Our results showed that the total driving anger and their subscales are robust predictors of a observed speeding behaviour among professional drivers. Implications for traffic safety professionals and researchers are discussed.

Keywords: speeding behaviour, professional drivers, personality traits, driving anger

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020