B05
UTICAJ IZGRADNJE NELEGANIH SAOBRAĆAJNIH PRIKLJUČAKA NA POVEĆANJE BROJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA
ILLEGAL ACCESS ROAD CONSTRUCTION INFLUENCE ON TRAFFIC ACCIDENTS INCREASE
Marija Dotto, Danijela Božić, Dijana Vidosavljević
Dotto, M., Božić, D., Vidosavljević, D., (2019). Uticaj izgradnje neleganih saobraćajnih priključaka na povećanje broja saobraćajnih nezgoda. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Sa aspekta bezbednosti u saobraćaju nelegalno izgradjeni saobraćajni priključci predstavljaju potencijana opasna mesta na putu. U Republici Srbiji više od 90% svih saobraćajnih priključaka na javne puteve je nelegalno izgrađeno, iako je postupak dobijanja saglasnosti utvrdjen Zakonom. Postupak pribavljanja saglasnosti uključuje definisanje uslova za projektovanje i izgradnju od stane upravljača puta u cilju izgradnje saobraćajnih priključaka na kojima će konflikt tokova biti sveden na minimum. Pojava učestalih saobraćajnih priključaka povećava rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda, te je i Zakonom utvrdjeno da se saobraćajni prikljkučci mogu graditi ukoliko nemaju štetne posledice za nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja i ukoliko nije moguće na drugi način izvršiti povezivanje dva puta, odnosno katastarske parcele i puta. U radu je prikazan uticaj izgradnje nelegalnih saobraćajnih priključaka na vrstu i tip saobraćajnih nezgoda u uticajnoj zoni priključka.

Ključne reči: Saobraćajni priključak, tip saobraćajne nezgode

Abstract: From the aspect of traffic safety, illegally built access road are potentially dangerous places on the road. In the Republic of Serbia, more than 90% of all access road on public roads are illegally built, although the procedure for obtaining consent is determined by the Law. The procedure for obtaining approval includes defining the conditions for design and construction from the Traffic Authority in order to build access road on which conflict of flows will be minimized. An increasing number of access roads increases the risk of traffic crashes, thus the Law predicts that access roads can be built if they do not have harmful consequences for unhindered and safe traffic flow. There is an exception if there is no other solution to connect two roads, or cadastral parcels and roads. The paper presents how construction of illegal access roads affects sort and type of the crash in the location of interest at access road.

Keywords: Access road, type of the crash

Rad je izložio/-la: Marija Dotto


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020