D06
PRIKAZ NOVOG MODELA UTICAJA DOBA DANA NA VREMENSKU DISTRIBUCIJU SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE SA POSEBNIM OSVTROM NA UČEŠĆE TRAKTORA
OUTLINE OF A NEW MODEL OF TIME OF THE DAY IMPACT ON TIME DISTRIBUTION OF TRAFFIC ACCIDENTS WITH SPECIAL ATTENTION TO TRACTORS ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF SERBIA
Dejan Bogićević, Milan Stanković, Nebojša Čergić
Bogićević, D., Stanković, M., Čergić, N., (2019). PRIKAZ NOVOG MODELA UTICAJA DOBA DANA NA VREMENSKU DISTRIBUCIJU SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE SA POSEBNIM OSVTROM NA UČEŠĆE TRAKTORA. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: U zvaničnim Statističkim izveštajima o saobraćajnim nezgodama uglavnom se prikazuje broj saobraćajnih nezgoda i njihove posledice po mesecima u toku godine, po danima u toku nedelje i po satima u toku dana. Ovakav način prikazivanja distribucije saobraćajnih nezgoda ima veliki nedostatak iz razloga što se zapostavlja uticaj doba dana, odnosno vidljivost u vreme nastanka saobraćajne nezgode. Imajući u vidu prethodno navedene nedostatke Statističkih izveštaja, u ovom radu je prikazana nova metodologija izrade i prikaza vremenske distribucije saobraćajnih nezgoda, na području R. Srbije sa učešćem traktora, imajući u vidu činjenicu da je trajanje dnevne, odnosno noćne vidljivosti različito po mesecima u toku godine.Osnovni cilj rada je da se na osnovu časovne raspodele saobraćajnih nezgoda sa učešćem traktora na području R. Srbije (po Policijskim upravama) i podataka o vremenu početka svitanja, izlaska i zalaska sunca i završetka večernjeg sumraka po mesecima, utvrdi pouzdan i precizan uticaj doba dana na nastanak ovih saobraćajnih nezgoda.

Ključne reči: Saobraćajne nezgode, distribucija, doba dana, traktori

Abstract: Official statistical reports on traffic accidents mainly display the number of traffic accidents and their consequences per month in a year, day in a week or hour in a day. Such fashion of displaying the distribution of traffic accidents has a great flaw since the impact of the time of the day, that is, visibility at the time of a traffic accident is neglected. Bearing in mind the previously mentioned flaws of statistical reports, this paper shows the new methodology of design and outline of time distribution of traffic accidents with tractors on the territory of the Republic of Serbia, taking into account the fact that the duration of day, that is, night visibility is different per month in a year. The main goal of the paper is to determine a reliable and precise impact of the time of the day on occurance of such traffic accidents based on the hourly distribution of traffic accidents with tractors on the territory of the Republic of Serbia (by Police departments) and the data on the time of the beginning of daybreak, sunrise, sunset and the end of night fall per months.

Keywords: traffic accidents, distribution, time of the day, tractors

Rad je izložio/-la: Dejan Bogićević


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020