G05
UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA KROZ SARADNJU VOJSKE SRBIJE I LOKALNE ZAJEDNICE
THE IMPROVEMENT OF TRAFFIC SAFETY THROUGH COOPERATION BETWEEN THE SERBIAN ARMED FORCES AND THE LOCAL COMMUNITY
Dragiša Zinaja, Goran Dobrić, Igor Milanović, Željko Ranković
Zinaja, D., Dobrić, G., Milanović, I., Ranković, Ž., (2019). UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA KROZ SARADNJU VOJSKE SRBIJE I LOKALNE ZAJEDNICE. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Sistem bezbednosti saobraćaja žele sve institucije koje u svom sastavu imaju vozni park i vrše prevoz putnika i tereta bilo za sopstvene ili za potrebe drugih. Takav sistem bezbednosti saobraćaja podrazumeva niz aktivnosti, sa težištem na preventivnim, kojima se utiče da broj saobraćajnih nezgoda bude manji, da bude niži stepen povređivanja i manja visina materijalne štete. Stanje bezbednosti saobraćaja se u Vojsci Srbije neprekidno prati, a na osnovu periodičnih analiza i ocena definišu se preventivne mere. S obzirom da se bezbednost saobraćaja ne može posmatrati izolovano, već u okviru okruženja i ambijenta u kojem se teži unaprediti, deo ovih preventivnih mera se u potpunosti ne može realizovati bez odgovarajuće saradnje sa lokalnom zajednicom. U radu su prikazani neki od karakterističnih primera saradnje Vojske Srbije i lokalne zajednice u oblasti bezbednosti saobraćaja. Osim što je ukazano je na mogućnosti implementacije sličnih oblika saradnje u različitim kompanijama i državnim organima, date su smernice za dalje razvijanje saradnje Vojske Srbije i lokalnih zajednica.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, saradnja, Vojska Srbije, lokalna zajednica.

Abstract: The traffic safety system is the ambition of all institutions that have a fleet in its composition and carry out the transport of passengers and cargo for their own needs or for the needs of others. Such a traffic safety system involves a range of activities (with a focus on preventive measures) which will reduce the number of traffic accidents and reduce the level of injuries and the material damage in traffic accidents. Traffic safety is continuously monitored in the Serbian Armed Forces, and preventive measures are defined on the basis of periodic analyzes and evaluations. Since traffic safety cannot be contemplated in isolation, but in an environment and an ambience in which it wants to be improved, part of these preventive measures cannot be fully implemented without proper cooperation with the local community. The paper presents some of the typical examples of cooperation between the Serbian Armed Forces and the local community in the field of traffic safety. Apart from pointing out the possibility of implementing similar forms of cooperation in various companies and state bodies, guidelines for further development of cooperation between the Serbian Armed Forces and local communities are given as well.

Keywords: traffic safety, cooperation, The Serbian Armed Forces, local community.

Rad je izložio/-la: Dragiša Zinaja


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020