V04
STICANJE VOZAČKIH DOZVOLA OSOBA SA INVALIDITETOM U ZEMLJAMA EU I REPUBLICI SRBIJI
PROCES OF OBTAINING DRIVERS LICENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES IN EU COUNTRIES AND THE REPUBLIC OF SERBIA
Nenad DŽagić, Branislav Aleksandrović, Miloš Ilić, Mirko Koković
DŽagić, N., Aleksandrović, B., Ilić, M., Koković, M., (2019). Sticanje vozačkih dozvola osoba sa invaliditetom u zemljama EU i Republici Srbiji. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Ko bolje može da razume potrebu, želju i na kraju neophodnost mobilnosti, od osobe sa invaliditetom? Jedno od rešenja problema mobilnosti je i u ostvarivanju mogućnosti ovih osoba da samostalno upravljaju vozilom. Samostalno upravljanje vozilom povećava mobilnost i unapređuje kvalitet života ljudi sa smanjenom pokretljivošću i bolestima, i omogućava im da se zaposle i učestvuju u društvenim, sportskim i drugim aktivnostima.Na taj način poboljšava se kvalitet njihovog života, smanjuje zavisnost od pomoći drugih osoba, podstiče socijalna integracija, povećava mogućnost za obrazovanje, zapošljavanje itd. Pored toga, sposobnost upravljanja vozilom je veoma važan simbol statusa, što povećava samopouzdanje kod osoba sa trajnim oštećenjima ili obolenjima. Tema ovog rada je sagledavanje iskustava pojedinih zemalja koje posebnu pažnju posvećuju obuci i podučavanju osoba sa invaliditetom za samostalno upravljanje vozilima i mogućnost primene njihovih iskustava u programe rehabilitacije osoba sa invaliditetom na teritoriji Republike Srbije.

Ključne reči: Osobe sa invaliditetom, vozački ispit

Abstract: Who better understands the need, desire and necessity of being able to move freely, than people with disabilites? One of the most common ways of helping people with disabilites obtain mobility is by helping them to obtain drivers licences, and drive freely without assistance and limitations. Being able to operate the vehicle freely, withouts limitations helps improve mobility and the quality of life for people with reduced mobility and illnesses, improves their chances of finding and holding a job, their participation in social activities, sports and other walks of life. By allowing people with disabilites to obtain drivers licences, they are less dependant on other people for help, it helps improve social integration, helps get better education, job, and a lot more. The ability to drive, and operate a vehicle is also a big status symbol, which boosts the self-esteem of people with disabilites. The purpose of this research paper is to review and analyze experiences of countries that devote special attention to educating and training people with disabilities in how to operate vehicles autonomously and their experiences in rehabilitation programes for people with disabilities residing on the teritory of Serbia.

Keywords: People with disabilites, driver's license

Rad je izložio/-la: Nenad DŽagić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020