V03
ALATI ZA ISTRAŽIVANJE UTICAJA RODITELJA NA MLADE VOZAČE
TOOLS FOR EXPLORATION OF INFLUENCE OF PARENTS OF YOUNG DRIVERS ON THEIR CHILDREN
Milan Ilić, Dragan Jovanović
Ilić, M., Jovanović, D., (2019). ALATI ZA ISTRAŽIVANJE UTICAJA RODITELJA NA MLADE VOZAČE. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Smanjenje stradanja mladih vozača je jedan od glavnih ciljeva u strategijama o bezbednosti saobraćaja u mnogim državama. Da bi se taj cilj postigao potrebno je koristi sve potencijale koji su na raspolaganju. Jedan od potencijala su roditelji mladih vozača. Cilj ovog rada je pregled i analiza postojećih validnih istraživačkih alata kojima se može meriti uticaj roditelja na mlade vozače. Predmet rada su alati odnosno upitnici koji su prošli validaciju kroz druge objavljene naučne radove. Podaci su prikupljeni uvidom u stručnu i naučnu literaturu. Rezultati ukazuju da u svetu postoje mnogi alati odnosno upitnici kojima se meri uticaj roditelja na mlade vozače. Utvrđeno da su neki alati validirani i provereni kroz niz godina i u različitim državama. U zavisnosti od kulturoloških aspekata, potrebno je istražiti koji su najpogodniji za određenu državu i razvijati ih i primenjivati za to kulturološko područje.

Ključne reči: mladi vozači, roditelji mladih vozača, alati za istraživanje

Abstract: Reducing the death toll of young drivers is one of the main goals in traffic safety strategies in many countries. To achieve that goal it is necessary to use all available potentials. One of the potentials are parents of young drivers. The aim of this work is to review and analyze all existing and valid tools which can be used to measure the influence of parents of young drivers on their children. The subject of this work are tools, questionnaires, which have passed through validation through other scientific papers. Data are collected by insight into the professional and scientific literature. The results indicate that there are many tools, apropos questionnaires, which are in usage to measure the influence of parents of young drivers on their children. It has been found that some tools have been tested in a number of years and in different countries. Depending on the cultural aspects, it is necessary to explore what is most suitable for a particular country and to develop them in that cultural area.

Keywords: young drivers, parents of young drivers, exploration tools

Rad je izložio/-la: Milan Ilić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020