D08
BENČMARKING BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U ZATVORENIM SISTEMIMA
BENCHMARKING TRAFIC SAFETY IN CLOSED SYSTEMS
Darko Petrović, Dragoslav Kukić, Svetlana Miljuš
Petrović, D., Kukić, D., Miljuš, S., (2019). BENČMARKING BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U ZATVORENIM SISTEMIMA. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Tokom 2016. godine Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa AMSS Centrom za motorna vozila formirala je metodologiju za benčmarking bezbednosti saobraćaja u zatvorenim sistemima. U ovom radu biće prikazani rezultati praktične primene ove metodologije U realizovanom istraživanju učestvovalo je preko 30 transportnih preduzeća koja se bave prevozom putnika ili transportom tereta. Benčmarking ima za cilj prepoznavanje primera dobre prakse i njihovog promovisanja. Celokupno istraživanje usmereno je na podizanje nivoa bezbednosti u transportnim preduzećima, kao iniciranje mera za smanjenje nezgoda sa komercijalnim vozilima. U radu prikazani su rezultati projekta i uporedna analiza sprovedenog istraživanja.

Ključne reči: benčmarking, zatvoreni sistemi, transportne kompanije, sistemsko upravljanje

Abstract: During 2016, the Traffic Safety Agency, in cooperation with the AMSS Center for Motor Vehicles, established a methodology for benchmarking traffic safety in closed systems. In this paper will be presented the results of practical application of this methodology. In the realized research participated over 30 transport companies engaged in the transport of passengers or cargo transportation. Benchmarking aims to identify examples of good practice and promotion. The entire research is aimed at raising the level of safety in transport companies, as well as initiating measures to reduce accidents with commercial vehicles. The paper presents the results of the project and a comparative analysis of the conducted research

Keywords: бенчмаркинг, затворени системи, транспортне компаније, системско управљање

Rad je izložio/-la: Darko Petrović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020