P09
INDIKATORI BEZBEDNOSTI VOZILA NA TERITORIJI LOKALNIH SAMOUPRAVA
VEHICLES SAFETY INDICATORS ON THE TERRITORY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
Krsto Lipovac, Dušan Mladenović, Emir Smailović
Lipovac, K., Mladenović, D., Smailović, E., (2019). INDIKATORI BEZBEDNOSTI VOZILA NA TERITORIJI LOKALNIH SAMOUPRAVA. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Faktor vozila značajno utiče na bezbednost saobraćaja, konceptom je predviđeno da se indikatori za ovaj faktor bezbednosti na nacionalnom nivou prate od strane Agencije za bezbednost saobraćaja. Međutim, različitosti u kofiguraciji terena, naselja, delatnosti stanovništva, gustine naseljenosti i životnog standarda utiču na razlike u strukturi voznog parka pojedine teritorije - lokalne samouprave. Ovaj rad predstavlja predlog indikatora bezbednosti vozila, koji treba da ukaže na ove specifičnosti i pruži validnu informaciju o bezbednosti voznog parka na jednom području. Dodatno, predmet analize na lokalu su i institucije koje mogu direktno da prate bezbednost vozila i vrše periodično sagledavanje ovih indikatora

Ključne reči: indikator, bezbednost saobraćaja, vozilo, sistem

Abstract: The vehicle factor significantly influences traffic safety, the concept is intended to monitor the indicators for this security factor at the national level by the Traffic Safety Agency. However, the differences in the field, settlement, population, population density and living standards affect the differences in the structure of the fleet of a particular territory - local self-government. This paper presents a proposal for the safety indicator of the vehicle, which should point to these specificities and provide valid information on the safety of the vehicle fleet in one area. Additionally, the object of the analysis at the premises is also institutions that can directly monitor vehicle safety and periodically review these indicators

Keywords: indicator, traffic safety, vehicle, system

Rad je izložio/-la: Dušan Mladenović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020