G04
UPRAVLJANJE BEZBEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA NA MREŽI PUTEVA
NETWORK SAFETY MANAGEMENT
Dragoslav Kukić, Darko Petrović, Jelena Ranković, Nikolina Tasić
Kukić, D., Petrović, D., Ranković, J., Tasić, N., (2019). Upravljanje bezbednošću saobraćaja na mreži puteva. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Upravljanje bezbednošću saobraćaja na mreži puteva je tema koja je već duže vreme aktuelna u stranim, ali i u domaćim stručnim krugovima. S obzirom na kompleksnost teme, u ovom radu je najpre objašnjen predloženi pristup za Upravljanje bezbednošću saobraćaja na mreži puteva na teritoriji Republike Srbije, a zatim je dato i metodološko rešenje za upravljanje bezbednošću saobraćaja na mreži puteva, sa kratkim opisom svih alata koji je potrebno da se primenjuju u okviru navedenog pristupa. Predloženi pristup za Upravljanje bezbednošću saobraćaja na mreži puteva u Republici Srbiji podrazumeva skup alata i postupaka koji upravljaču puta pružaju sve neophodne elemente za kvalitetno upravljanje bezbednošću saobraćaja na mreži puteva.

Ključne reči: upravljanje, bezbednost saobraćaja, savremene procedure, državni putevi, lokalni putevi

Abstract: Network safety management is a subject that has already been actual for a long time in foreign, as well as in the domestic professional circles. Considering the complexity of the topic, in this paper was first explained the proposed approach for Network Safety Management in the territory of the Republic of Serbia, and then was also given a methodological solution for Network Safety Management, with a brief description of all tools that should be applied within this approach. The proposed approach for Network Safety Management in the Republic of Serbia includes a set of tools and procedures that provide road authority with all the necessary elements for the quality network safety management.

Keywords: management, road safety, modern procedures, state roads, local roads

Rad je izložio/-la: Dragoslav Kukić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020